Další psychické poruchy} | Stránky pro širokou veřejnost

 

Další psychické poruchy - novinky

Obsedantně-kompulzivní porucha

Obsedantně-kompulzivní porucha Trochu krkolomný název vyjadřuje poměrně přesně, o co v tomhle onemocnění jde: obsedantní (ovládavé) myšlenky nutí člověka ke kompulzivnímu (nutkavému) jednání. Přestože si často uvědomuje nesmyslnost a přehnanost svého počínání, napětí a psychická nepohoda nutí nemocného člověka stále znovu provádět složité rituály.

Na začátku jsou obsesivní myšlenky

Obsedantně-kompulzivní porucha se skládá vlastně ze dvou částí – obsesí a kompulzivního jednání. Obsese jsou nežádoucí myšlenky, kterých se nemocný člověk nemůže zbavit a stále se mu vrací. Často se jedná o myšlenky absurdní nebo nesmyslné, ale to vůbec nezmenšuje jejich vtíravost. Stávají se neobyčejně rušivými zvláště ve chvíli, kdy se člověk snaží soustředit na jiné myšlenky či práci.

Každý člověk trpící obsedantně-kompulzivní poruchou má své vlastní téma, které ho zaměstnává. Některá témata se však opakují poměrně často:

  • strach z kontaminace nebo špíny,
  • nutkání mít věci uspořádané symetricky nebo podle nějakého klíče,
  • agresivní nebo děsivé myšlenky,
  • sexuální témata a představy.

Výsledkem obsesí je nutkavé jednání

Jako kompulzivní neboli nutkavé chování označujeme takové jednání, ke kterému je člověk opakovaně nucen vnitřním duševním neklidem a napětím. Většinou se tomuto jednání snaží bránit, zpravidla neúspěšně. Kompulzivní jednání může mít charakter složitých a pro okolí nepochopitelných rituálů, jeho účel je však z hlediska nemocného člověka jasný – pomáhá snižovat úzkost a pochybnosti, kterých se ve svých myšlenkách nedokáže zbavit.

Také kompulzivní jednání má podoby, které se často opakují:

  • čištění a mytí rukou nebo předmětů (např. ze strachu před kontaminací),
  • počítání,
  • kontrolování (zda jsou zamčené dveře, vypnutý plyn),
  • uklízení a přehnaná posedlost pořádkem.

Obsese i nutkavé chování lze léčit

Léčba obsedantně-kompulzivní poruchy je obtížná. Často není možné ji zcela vyléčit a pacient musí užívat léky po celý život. Avšak s jejich pomocí se většinou daří dostat příznaky onemocnění pod kontrolu tak, aby přestaly ovládat každodenní život člověka.

Základními léčebnými přístupy jsou psychoterapie a léčba pomocí medikamentů a oba tyto přístupy se také často kombinují. Seznam léků užívaných v léčbě obsedantně-kompulzivní poruchy zahrnuje především antidepresiva, psychoterapie má pak za cíl vytvořit takové zažité vzorce chování, kde pro nutkavé rituály již nezbývá prostor.

(vek)

Zdroj: www.mayoclinic.com


Potřebujete poradit?

 

Zeptejte se lékaře...

Nebo hledáte informace?

 

Vyhledavání v medicínské databázi

uLékaře.cz
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce