Další psychické poruchy} | Stránky pro širokou veřejnost

 

Další psychické poruchy - novinky

Psychóza je, když…

Psychóza je, když… Stejně jako si superpočítač neškrtne bez kvalitního softwaru, ani my nemáme šanci vnímat realitu a adekvátně na ni reagovat bez funkčních, spolupracujících neuronů. Co se děje, když to neuronům "neladí"?

Dokonalý orchestr

Co je myšlení, prožívání nebo reakce na podnět? V podstatě "jen" uvolnění poměrně jednoduchých molekul z neuronu, jejich interakce s receptory jiného neuronu, odbourání přebytku vypuštěných molekul a elektrická aktivita neuronů. Jenže ty jednoduché molekuly (přenašeče nervového vzruchu, tzv. neurotransmitery) se musí vytvořit v dostatečném množství a uvolnit v pravý čas. Receptory – tedy místa, kam se neurotransmitery mají dostat – musí mít nepoškozenou strukturu, aby mohly neurotransmiter navázat, správně zareagovat a ovlivnit tak dění v nervové buňce kýženým směrem. Docela dost kroků, které se mohou pokazit, nemyslíte?

Vratká rovnováha

Náchylnost k poškození těchto struktur je některým lidem dána do vínku. Sami si spolehlivě neurony ničíme alkoholem, stimulačními drogami (prervitinem, kokainem), halucinogeny  (LSD, psylocibinem). Neurony mohou poškodit také metabolická onemocnění, ale i úrazy hlavy. Právě změny v biochemických procesech mozku jsou nejpravděpodobnějším podkladem psychóz. Tedy duševních stavů, kdy je narušeno vnímání, myšlení, prožívání, a tím pádem i chování postiženého člověka. Nejznámější psychózou je schizofrenie. Postihuje asi 1 % populace. Psychotické stavy však provází i demence, deprese a mánii.

Jiná realita

Psychotik trpí bludy, tedy je nevývratně přesvědčen o svých zvláštních až nadlidských schopnostech nebo trvá na tom, že je neustále sledován, řízen na dálku, někdo mu vkládá myšlenky do hlavy, dále mívá halucinace – obvykle slyší neexistující hlasy, které o něm rozmlouvají, často kriticky. Dochází také k emočním změnám – nemocný se chová neadekvátně k dané situaci, může se stáhnout do sebe, být apatický nebo se naprosto nepředvídatelně chovat.

Psychóza je léčitelná, ne však vyléčitelná. Asi třetina lidí může normálně pracovat dále, třetina je evidentně postižena a zbývající část potřebuje častou ústavní péči. Avšak díky moderním metodám kontrolování pacientů pomocí SMS zpráv se daří počet hospitalizací snižovat.

(ela)

Zdroj: www.nlm.nih.gov


Potřebujete poradit?

 

Zeptejte se lékaře...

Nebo hledáte informace?

 

Vyhledavání v medicínské databázi

uLékaře.cz
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci