Deprese | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Deprese pro odborníky - novinky

Dopaminové transportéry DAT a SERT u deprese

Dopaminové transportéry DAT a SERT u deprese Většina studií, které referují o výskytu genetických predispozic k depresi po působení stresu, se zaměřila na výzkum serotoninových receptorů. Ne ve všech studiích se však podařilo prokázat asociaci mezi genotypem 5-HTTLPR, nepříznivými sociálními okolnostmi a depresí.

Dopaminergní systém je aktivován při stresu

Ve výzkumech se zvířaty se při stresu významně uplatňuje také dopaminový receptor. U lidí prokázali Oswald a kol., že zdraví dobrovolníci trpící mírným nebo středně velkým stresem mají zvýšené hladiny dopaminu. Zatím se ovšem výzkumy zabývaly jen postsynaptickými dopaminovými receptory.

Vědci zkoumali každodenní stres ve vztahu k transportérům SERT a DAT

Cílem nové studie proto bylo zjistit vztah mezi výskytem stresujících situací v běžném životě a dostupností serotoninového transportéru SERT a dopaminového presynaptického transportéru DAT u zdravých dobrovolníků. Do studie se přihlásilo 19 mužů a 18 žen. Serotoninový i dopaminový transportér byl zkoumán pomocí SPECT (jednofotonové emisní tomografie).

Pacienti vyplnili při vstupu do studie dotazník Recent Life Change Questionnaire, který lze využít také k hodnocení náhlých či běžných denních stresujících aktivit, jako jsou obtíže při učení, zkoušky, promoce, problémy v partnerství či s hledáním partnera, těhotenství, narození dítěte, potrat, sexuální obtíže, rozchod, smrt nebo nemoc blízké osoby, hádka se spolupracovníky, přáteli, sousedy nebo příbuznými, zvýšení pracovní zátěže, ztráta práce nebo bankrot, stěhování, změna práce či školy, odchod do důchodu, odchod dítěte z domu, velká rodinná sešlost, nemoc, problémy se zákonem.

Hypotéza byla prokázána, je třeba dořešit otázku kauzality

Vědci ve studii potvrdili svou hypotézu, protože dostupnost obou transportérů se ukázala být senzitivní ke stresovým událostem v běžném každodenním životě. Na základě těchto výsledků autoři předpokládají, že existuje negativní korelace mezi stresem a dostupností SERT u depresivních pacientů. Otázka kauzality ještě musí být zodpovězena při dalším výzkumu. Role dopaminergního systému u deprese stále není zcela jasná.

(hul)

Zdroje:

  1. Tzung Lieh Yeh et al.: The relationships between daily life events and the availabilities of serotonin transporters and dopamine transporters in healthy volunteers — A dual-isotope SPECT study. NeuroImage 45, 2009: 275–279.
  2. Oswald, L. M. et al.:. Impulsivity and chronic stress are associated with amphetamine-induced striatal dopamine release. NeuroImage 36, 2007: 153–166.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba