Deprese | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Deprese pro odborníky - novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 15 záznamů z celkového počtu 15, zobrazeny 1. - 10.

[ 1 ]  2 Další

Deprese při léčbě pegintronem
Deprese při léčbě pegintronem
U pacientů s chronickou hepatitidou C léčených pegylovaným interferonem je deprese častým nežádoucím vedlejším účinkem léčby. Proč u těchto pacientů deprese vzniká? Skupina odborníků uveřejnila v...
Úbytek tkáně hippokampu u pacientů s depresí – metaanalýza klinických faktorů
Úbytek tkáně hippokampu u pacientů s depresí – metaanalýza klinických faktorů
Hippokampus je považován za oblast mozku vysoce senzitivní na stres a má významnou úlohu v patogenezi depresivní nemoci (MDD). U pacientů s MDD, která je stresdependentní chorobou, lze prokázat...
Úzkost a deprese u rodičů studentů trpících ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou)
Úzkost a deprese u rodičů studentů trpících ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou)
Je známo, že prevalence anxiety a deprese u rodičů dětí s ADHD je vyšší. Cílem nového výzkumu ADHD bylo zkoumat míru poruchy pozornosti a hyperaktivity, úzkosti a deprese u rodičů žáků brazilské...
Prevence postnatální deprese
Prevence postnatální deprese
Postnatální deprese je charakterizována jako depresivní stavy různé závažnosti, které se vyskytují v prvním roce po porodu s incidencí 10–15 %, u řady žen však mívá začátek již v antenatálním období,...
Bipolární porucha mezi lidmi léčenými pro těžké depresivní stavy
Bipolární porucha mezi lidmi léčenými pro těžké depresivní stavy
Bipolární porucha byla dříve označována jako maniodepresivní psychóza. Jaký je výskyt tohoto nepříjemného onemocnění mezi lidmi, kteří jsou neúspěšně léčeni pro těžké depresivní stavy? Na to se...
Deprese po terapii interferonem: nové poznatky
Deprese po terapii interferonem: nové poznatky
Zhruba u 15–40 % pacientů léčených antivirovou terapií pro chronickou hepatitidu C se rozvinou neuropsychiatrické nežádoucí účinky. Nejčastěji se v praxi setkáváme s depresemi po terapii pegylovaným...
Deprese a užívání antidepresiv – dopad na těhotenství a novorozence
Deprese a užívání antidepresiv – dopad na těhotenství a novorozence
Cílem popisované studie bylo zhodnotit dopad užívání antidepresiv ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (selective serotonin reuptake inhibitors – SSRI) na těhotenství a...
Způsobuje deprese osteoporózu?
Způsobuje deprese osteoporózu?
Metaanalýza 14 studií Data o asociaci deprese a nízké hustoty kostní hmoty jsou velmi inkonzistentní. Vědci se proto rozhodli ze získaných údajů provést metaanalýzu, tedy spojit dohromady více dobrýc...
Rychlý screening může pomoci odhalit poporodní depresi
Rychlý screening může pomoci odhalit poporodní depresi
Dvě jednoduché screeningové metody mohou pomoci identifikovat poporodní depresi při vyšetřování fyziologických novorozenců. To vyplývá ze závěrů studie publikované v Annals of Family Medicine z...
Dopaminové transportéry DAT a SERT u deprese
Dopaminové transportéry DAT a SERT u deprese
Většina studií, které referují o výskytu genetických predispozic k depresi po působení stresu, se zaměřila na výzkum serotoninových receptorů. Ne ve všech studiích se však podařilo prokázat asociaci...
proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Růst dětí