Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 30 záznamů z celkového počtu 30, zobrazeny 1. - 10.

[ 1 ]  2  3 Další

Vliv užívání kokainu na výsledky léčby opiátové závislosti u pacientů léčených buprenorfinem/naloxonem
Vliv užívání kokainu na výsledky léčby opiátové závislosti u pacientů léčených buprenorfinem/naloxonem
Je již dobře známo, že užívání kokainu u pacientů léčených metadonem bývá spojeno s horšími výsledky léčby. Avšak souvislost mezi užíváním kokainu a terapií buprenorfinem v kombinaci s naloxonem...
Nefatální předávkování heroinem: výsledky z Austrálie
Nefatální předávkování heroinem: výsledky z Austrálie
Téměř každý z pacientů závislých na opioidech si alespoň jednou za svůj drogový život zažil stav, kdy byl na pokraji předávkování. Naštěstí ale u většiny narkomanů tato příhoda neskončila smrtí. Jak...
Dostupnost léčby závislosti
Dostupnost léčby závislosti
Jakkoliv je léčba závislosti na různých látkách rozvinutá, může být vzhledem ke své ceně pro řadu pacientů obtížně dostupná. A právě dostupnost jednotlivých léků sloužících jako substituční terapie...
Syndrom chronické bolesti a psychologická intervence
Syndrom chronické bolesti a psychologická intervence
Léčba chronické bolesti se postupně stala multidisciplinárním oborem, který zahrnuje také psychologické postupy. V časopise Current Opinion in Psychiatry bylo zveřejněno review, ve kterém se autoři...
Zlepšení kognitivních funkcí u Alzheimerovy nemoci po perispinálním podání etanerceptu
Zlepšení kognitivních funkcí u Alzheimerovy nemoci po perispinálním podání etanerceptu
Etanercept je úspěšně využíván k léčbě revmatologických onemocnění (středně těžké až těžké revmatoidní artritidy a polyartikulární juvenilní idiopatické artritidy, psoriatické artritidy a...
I substituční látky se v České republice zneužívají
I substituční látky se v České republice zneužívají
Subutex je lék obsahující opioidní látku buprenorfin a je typickým zástupcem medikamentů, které se podávají závislým narkomanům v rámci substituční léčby. Kromě řádně předepsaných léčiv však existuje...
Hodnocení účinnosti odvykacích programů u vězňů
Hodnocení účinnosti odvykacích programů u vězňů
Ve Spojeném království je poměrně rozsáhlý trh s heroinem i jinými opiáty. Mnoho závislých na heroinu proto pobývá ve věznicích, kde potřebují podporu v podobě odvykacího programu. Ten popsali lékaři...
Paměť u pacientů závislých na opiátech a léčených substituční terapií
Paměť u pacientů závislých na opiátech a léčených substituční terapií
Substituční léčba pacientů závislých na opiátech se ukázala jako poměrně účinná při udržení pacientů v léčbě a omezení zneužívání opiátů k trestné činnosti. Dopad substituční terapie, konkrétně...
Disociace či trauma v dětství a psychiatrická komorbidita u pacientů s konverzní poruchou
Disociace či trauma v dětství a psychiatrická komorbidita u pacientů s konverzní poruchou
Historicky je konverzní porucha spjata s hysterií. Na začátku 19. století považoval Freud za příčinu hysterie prodělané trauma a somatoformní symptomy za aspekty této nemoci u traumatizovaných...
Jsou látky pro substituční léčbu legálními drogami?
Jsou látky pro substituční léčbu legálními drogami?
Pro pacienty, kteří nejsou sami schopni abstinence od návykových látek, je substituční léčba metodou volby. Jde o standardní časově neomezený léčebný postup, jehož nástrojem jsou substituční látky....
proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida