Deprese | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Deprese pro odborníky - novinky

Otevřenost jako rys osobnosti je spojena s hladinou serotoninu

Otevřenost jako rys osobnosti je spojena s hladinou serotoninu

Otevřenost k novým věcem je spojena s poruchami nálady

Potenciace serotoninergního systému v mozku zvyšuje kognitivní flexibilitu, zároveň však zvyšuje senzitivitu ke stresujícím podnětům. Naopak vyšší otevřenost k novým podnětům je spojena s vyšším rizikem vzniku poruchy nálady.

Osobnostní charakteristika jako marker serotoninergní transmise?

Vědci z Dánska se proto rozhodli vyzkoumat, zda osobnostní rys otevřenosti k novému bude spojen s poruchou serotoninergní transmise. Jako biomarker serotoninergní transmise zvolili často užívaný serotoninový transportér 5-HTT. Daný jev zkoumali u 50 zdravých dobrovolníků.

Metody výzkumu

Otevřenost k novým zážitkům testovali pomocí škály NEO-PI-R (Revised NEO Personality Inventory). Škála se skládá z částí zkoumajících otevřenost k fantazii, estetičnosti, pocitům, ideám, aktivitě a hodnotám. Tentýž den provedli vědci PET scan mozku (snímek pomocí pozitronové emisní tomografie) ke zjištění výskytu 5-HTT.

Vede otevřenost ke snížení serotoninergní transmise?

Výskyt 5-HTT negativně koreloval se skóre otevřenosti a jejích dvou subškál, otevřenosti k aktivitě a k hodnotám v oblasti středního mozku. Z výzkumu vyplývá, že otevřenost k novému, tak důležitá pro flexibilitu, je spojena s nižším množstvím 5-HTT u zdravých dobrovolníků.

Způsob, jak reagovat na požadavky okolí

Menší množství 5-HTT může potencovat serotoninový přenos, jak je tomu při léčbě deprese inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). Autoři výzkumu uzavírají problematiku s tím, že změny serotoninového systému zřejmě představují způsob, jak člověk balancuje mezi flexibilitou a vulnerabilitou podle toho, jak to situace vyžaduje.

(hul)

Zdroj: Kalbitzer J et al: The personality trait openness is related to cerebral 5-HTT levels. Neuroimage 45, 2009, 280–285.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci