Deprese | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Deprese pro odborníky - novinky

Perfekcionismus, pocit vlastní hodnoty a deprese

Perfekcionismus, pocit vlastní hodnoty a deprese O depresi se mluví v psychodynamickém kontextu jako o obrácení negativních pocitů vůči sobě. Perfekcionismus bývá spojen se zvýšeným sebeobviňováním v případě, že dotyčná osoba nedosáhne takového úspěchu, který si vytyčila, což samozřejmě není vždy možné. Proto se nový výzkum podrobně zaměřil na tuto povahovou charakteristiku ve vztahu ke vzniku deprese.

Studie 170 studentek z New Yorku

V průřezové studii zkoumali autoři 170 studentek univerzity v New Yorku. Pomocí dotazníků a škál Multidimensional Perfectionism Scale, The Perfectionism Cognitions Inventory, Frost Multidimensional Perfectionism Scale, Contingent Self-worth Scale a Center for Epidemiologic Studies Depression Scale byly zkoumány jejich postoje (především perfekcionismus), míra depresivity a sebehodnocení.

Kognitivní zkreslení u perfekcionismu je spojeno s depresí

Faktor, který vědci označili jako "hodnotově zaměřený perfekcionismus", byl silně asociován s pocity vlastní hodnoty ve vztahu k depresivní symptomatice. Sebehodnocení bylo spojeno s kognitivním zkreslením u perfekcionismu a depresí. Mezi specifická zjištění patří fakt, že sebehodnocení závislé na úspěchu souviselo s perfekcionismem vůči vlastní osobě a perfekcionismem, co se společenských měřítek týče. Pokud bylo sebehodnocení výrazně založené na úspěchu, měly studentky vyšší pravděpodobnost, že budou trpět depresemi.

Změna hodnotového systému společnosti jako příčina stoupající prevalence deprese?

Zjištění potvrzují hypotézu, že sebepojetí je důležitým faktorem při rozvoji deprese. Snaha po opětovném potvrzení vlastní hodnoty úspěchem může vést ke zvýšené aktivitě až workoholismu. Tímto mechanismem by snad bylo možné vysvětlit výskyt "podnikatelské deprese". V terapii pacientů s depresí se jeví být výhodné ptát se na hodnotový žebříček. Intervence v tomto směru by mohla být efektivním doplněním farmakologické léčby.

(hul)

Zdroj: Sturman D. S., Flett L. G., Hewitt P. L., Rudolph G. S.: Dimensions of Perfectionism and Self-worth Contingencies in Depression. J Rat-Emo Cognitive-Behav Ther. 2008, DOI 10.1007/s10942-007-0079-9.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce