Deprese | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Deprese pro odborníky - novinky

Úzkost a deprese u rodičů studentů trpících ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou)

Úzkost a deprese u rodičů studentů trpících ADHD (poruchou pozornosti s hyperaktivitou) Je známo, že prevalence anxiety a deprese u rodičů dětí s ADHD je vyšší. Cílem nového výzkumu ADHD bylo zkoumat míru poruchy pozornosti a hyperaktivity, úzkosti a deprese u rodičů žáků brazilské základní školy. Skrínink výskytu pomocí škály SNAP IV podstoupilo 396 žáků 1. až 8. třídy.

Charakteristika zkoumaného souboru a kontrolní skupiny

Do studie byli zařazeni rodiče 26 žáků trpících ADHD, celkem se jednalo o 36 rodičů dětí s ADHD (21 matek a 15 otců) a 30 rodičů z kontrolní skupiny dětí bez ADHD (18 matek, 12 otců). Všichni rodiče vyplnili dotazník Adult Self Report Scale, State-Trait Anxiety Invertory a Beckovu škálu deprese.

U matek dětí s ADHD byla pozorována porucha pozornosti

Vědci zjistili, že matky zkoumané skupiny měly vysoký stupeň ADHD, především poruch pozornosti. Byly také vysoce depresivní a úzkostné, jejich úzkost byla signifikantně vyšší než u matek dětí bez ADHD. Úzkostné a depresivní potíže ovšem nekorelovaly s jejich ADHD symptomatologií.

Jedná se zřejmě o komorbiditu

Autoři uzavírají, že ačkoliv je výskyt ADHD spojen s vyšší úzkostí a eventuálně i depresí, jedná se spíše o komorbiditu než o přímou souvislost mezi oběma jevy.

Je úzkost a deprese matek reaktivní?

Nelze vyloučit, že poruchy pozornosti a sklony k ADHD, které jsou přítomné u matek, vedly k rozvoji ADHD u dětí, anxieta matek pak může být vyvolána až druhotně problematickou péčí o dítě.

(hul)

Zdroj: D. Segenreich, D. Fortes, G. Coutinho, G. Pastura and P. Maltos: Anxiety and depression in parents of a Brazilian non-clinical sample of attention-deficit/ hyperactivity disorder (ADHD) students. Braz J Med Biol Res, May 2009, Volume 42 (5), 465–469.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta