Deprese | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Deprese pro odborníky - novinky

Způsobuje deprese osteoporózu?

Způsobuje deprese osteoporózu? Metaanalýza 14 studií

Data o asociaci deprese a nízké hustoty kostní hmoty jsou velmi inkonzistentní. Vědci se proto rozhodli ze získaných údajů provést metaanalýzu, tedy spojit dohromady více dobrých studií a tím na velkém souboru prokázat, jaká je skutečnost. Do metaanalýzy zařadili 14 kvalitních studií.

Která data byla zařazena?

Do metaanalýzy byly zařazeny anglicky psané články publikované od roku 1966 do října 2008, soubor zahrnoval celkem šest studií případů a kontrol a osm průřezových studií. Informace o uspořádání studie, charakteristice sledovaného souboru, způsobu měření kostní denzity a depresivity, stejně jako případnou přítomnost potenciálních jiných faktorů, které by mohly ovlivnit výsledky, posuzovali nezávisle na sobě dva metodologové. Mezi vylučovací kritéria patřilo použití jednotek u kostní denzity, které nešly jednoduše převést na g/cm3, věk participantů nižší než 18 let, duplikované výsledky, nedostatky ve standardní diagnostice deprese, výskyt příliš mnoha faktorů, jež by mohly ovlivnit výsledek, a konečně absence kontrolní skupiny.

Publikační bias ve výzkumech

Autoři také zkoumali výskyt "publikační bias". Výskyt negativních výsledků totiž často vede autory k tomu, že svůj výsledek "sledované veličiny spolu nesouvisí" nepublikují, protože jim nepřipadá zajímavý. Tím ale vnáší tito vědci do celkového poznání lidstva chybu neboli bias. Naštěstí v tomto případě se statistikovi pomocí zhodnocení „kvality dat“ podařilo prokázat, že studie byly do metaanalýzy vybrány správně a v daném souboru se publikační bias nevyskytla.

Rizikový faktor osteoporózy: deprese

Deprese byla statisticky významně spojena se snížením denzity kostní hmoty v oblasti páteře a kyčle. Hůře postiženy přitom byly depresivní ženy. Autoři uzavírají, že deprese by měla být brána v úvahu jako rizikový faktor pro vznik osteoporózy. Sdělují, že i po vyloučení faktorů, jako je pohlaví, věk, váha, BMI či menopauza, se deprese projevuje jako rizikový faktor pro rozvoj osteoporózy.

(hul)

Zdroj: Wu Q, Magnus JH, Liu J, Bencaz AF, Hentz JG. Depression and low bone mineral density: a meta-analysis of epidemiologic studies. Osteoporos Int 2009(Apr.). In print.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba