Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Bipolární porucha mezi lidmi léčenými pro těžké depresivní stavy

Bipolární porucha mezi lidmi léčenými pro těžké depresivní stavy Bipolární porucha byla dříve označována jako maniodepresivní psychóza. Jaký je výskyt tohoto nepříjemného onemocnění mezi lidmi, kteří jsou neúspěšně léčeni pro těžké depresivní stavy? Na to se pokusili odpovědět autoři následující studie.

Metodika

Autoři do této studie vybrali ze svých pacientů všechny nemocné s unipolární depresí, kteří neodpovídali na léčbu alespoň jedním antidepresivem. Pacienti sami uvedli svoje rodinné zázemí, přidružené zdravotní obtíže, právní problémy, demografické údaje. Současné depresivní příznaky byly hodnoceny škálou pro deprese Centra pro epidemiologické studie CES-D (Center for Epidemiologic Studies – Depression scale). Screening na bipolární poruchu byl proveden dotazníkem MDQ (Mood Disorder Questionnaire). Psychiatři uvedli u pacientů postup léčby včetně předchozí a současné antidepresivní terapie.

Výsledky studie

Do studie bylo zahrnuto 602 pacientů. Z toho 18,6 % mělo pozitivní výsledek v dotazníku vyhledávajícím bipolární poruchu. Tento výsledek nebyl ovlivněn selháním předchozí antidepresivní léčby ani demografickými údaji. Známky bipolární poruchy uvedlo 12,3 % pacientů, u kterých psychiatři tyto známky neuvedli. V dotazníku hodnotícím depresi byli s bipolární poruchou spojeny hlavně položky „lidé byli nepřátelští“, úzkost, nedávno diagnostikovaná deprese, právní problémy a rodinný výskyt bipolární poruchy.

Závěr studie

Téměř u 20 % pacientů s unipolární depresí nereagující na antidepresivní léčbu byla vyhledávácím dotazníkem odhalena bipolární porucha. Počet neúspěšných terapeutických pokusů neměl vliv na výskyt bipolární poruchy. Z výsledků této studie vyplývá, že by psychiatři měli provádět pečlivý screening na bipolární poruchu u všech pacientů s depresí, u kterých neuspěli s již první antidepresivní léčbou.

(jate)

Zdroj: Joseph R. Calabrese, MD; David J. Muzina, MD; David E. Kemp: Predictors of Bipolar Disorder Risk Among Patients Currently Treated for Major Depression. Medscape General Medicine. 2006; 8 (3): 38.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci