Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Buprenorfin a naloxon pomáhají závislým na heroinu

Buprenorfin a naloxon pomáhají závislým na heroinu V Praze a severních Čechách je buprenorfin třetí nejužívanější injekční drogou. Ale ve spojení s naloxonem je stejně účinný jako optimálně podávaná udržovací léčba metadonem.

Žádné prášky v injekcích

Vědci z USA a Švédska, kteří na toto téma provedli studii, považují za nejdůležitější zjištění, že nabízení preparátů s kombinací buprenorfinu a naloxonu všem heroinově závislým jako léku první volby v udržovací léčbě je bezpečné a efektivní. Vyšší bezpečnost ve srovnání s tradičně podávaným metadonem umožňuje podávat takový preparát v sadách, což vyloučí nutnost tak častých kontrol a místo toho umožní pacientům převzít rychle odpovědnost za svoji léčbu.

Farmako- i psychoterapie

Dr. Heilig z Národního institutu pro výzkum závislostí v Marylandu a jeho kolegové provedli studii s 96 závislými na heroinu. Náhodně jim byl přidělen metadon nebo stupňovitá léčba začínající kombinací buprenorfinu s naloxonem a v případě potřeby s přechodem na metadon. Všichni také absolvovali intenzivní behaviorální terapii.

Identické výsledky

Po 6 měsících v léčbě setrvalo 78 % pacientů, přičemž výsledky stupňovité léčby a metadonové udržovací terapie byly takřka identické. Celkem 46 % pacientů, kteří dokončili stupňovitou léčbu, zůstalo u buprenorfinu a naloxonu. Podíl vzorků moči bez zakázaných opiátů se časem zvýšil a nakonec dosáhl přibližně 80 % na obou stranách. V průběhu výzkumu se nestaly žádné vážné nepříjemnosti, jen dva pacienti na metadonu ustoupili od léčby kvůli otokům dolních končetin a jeden pacient ustoupil od stupňovité léčby pro dechové obtíže.

Metadon jako druhá volba

Pro lékaře bylo nejvíc povzbuzujícím zjištěním to, že na heroinu závislé osoby, včetně těch s dlouhou historií závislosti, mohou s udržovací léčbou dobře prospívat díky správně uspořádané kombinaci optimální farmakologické a behaviorální léčby. Autoři věří, že jsou to jedny z nejlepších publikovaných výsledků z kontrolních studií. Domnívají se, že metadon může být efektivnější, ale za cenu nižší bezpečnosti. Proto by měl být vyhrazen těm pacientům, kteří nejsou úspěšní s kombinovaným preparátem obsahujícím naloxon a buprenorfin.

(zep)

Zdroj: A Stepped Care Strategy Using Buprenorphine and Methadone Versus Conventional Methadone Maintenance in Heroin Dependence: A Randomized Controlled Trial. Am J Psychiatry 2007; 164: 797–803.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba