Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Buprenorfin, hepatitida C a jaterní funkce u adolescentů a mladých dospělých

Buprenorfin, hepatitida C a jaterní funkce u adolescentů a mladých dospělých Popisovaná studie se zaměřuje na to, zda u adolescentů a mladých dospělých (15–21 let) s hepatitidou C, kteří jsou zároveň závislí na opiátech, ovlivňuje substituční terapie buprenorfinem jaterní funkce.

Do studie bylo zapojeno 152 jedinců, kteří vyhledali lékaře pro závislost na opiátech a zapojili se do projektu Buprenorfin/naloxon – usnadnění rehabilitace pro adolescenty a mladé dospělé, kteří jsou závislí na opioidech (Buprenorphine/Naloxone-Facilitated Rehabilitation for Opioid Dependent Adolescents/Young Adults).

Jednotlivci byli náhodně rozděleni do dvou skupin, v první probíhala 2 týdny detoxikace buprenorfinem/naloxonem (DETOX) a ve druhé 12 týdnů terapie buprenorfinem/naloxonem (BUP). Každý z programů byl spojen s týdenní individuální i skupinovou konzultací.

Jaterní funkce (JT) byly hodnoceny ve čtvrtém, osmém a dvanáctém týdnu pomocí stanovení laboratorních hodnot jaterních enzymů ALT (alaninaminotransferáza), AST (aspartátaminotransferáza), GMT (gamaglutamyltransferáza), LDH (laktátdehydrogenáza), celkový bilirubin a ALP (alkalická fosfatáza). Do analýzy úspěšnosti terapie byly zahrnuty údaje od 111 pacientů, kterým byl během terapie odebrán nejméně jedenkrát celý panel jaterních testů.

Na začátku studie mělo 24,8 % zúčastněných pacientů jedenkrát anebo vícekrát naměřené abnormální hodnoty jaterních testů (JT), tento počet stoupl na 31,5 % ve 4 týdnech terapie, a dále klesal na 29,1 % po osmi týdnech a 24,1 % po dvanácti týdnech terapie. Dva jedinci ve skupině DETOX a dva ve skupině BUP měli výrazně zvýšené jaterní testy.

Celkem 19 % zúčastněných bylo na počátku terapie HCV pozitivních. Při odběrech po dvanácti týdnech byla u dvou původně HCV pozitivních osob z každé skupiny prokázána sérokonverze. Mezi oběma skupinami nebyly nalezeny významné rozdíly v celkových hodnotách jaterních testů, ale pacienti ve skupině BUP měli během terapie méně zvýšené hodnoty transamináz. Pacienti HCV pozitivní měli abnormální JT každý týden, kdy byly zjišťovány elevované hodnoty transamináz.

Závěrem lze říci, že v této sledované skupině pacientů nebyla prokázána žádná hepatotoxicita v substituční terapii buprenorfinem. Virem hepatitidy C byla nakažena značná menšina účastníků studie. HCV pozitivita je významným prediktorem zvýšených laboratorních hodnot transamináz. Vysoká hodnota sérokonverze poukazuje na význam účinné terapie a prevence u této populace.

(mpm)

Zdroj: Michael P. Bogenschutz, Robert Kushner, J. Scott Tonigan, George E. Woody. Effects of Buprenorphine and Hepatitis C on Liver Enzymes in Adolescents and Young Adults. Poster, College on Problems of Drug Dependence (CPDD). San Juan, Puerto Rico, 14.–19. června 2008.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce