Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Buprenorfin – poznatky z klinických zkoušek

Buprenorfin – poznatky z klinických zkoušek

Závislost na opiátech a s ní spojená rizika představují vážný veřejný zdravotní problém v mnoha zemích světa. Buprenorfin je syntetický opiát, který slibuje novou možnost pro léčbu osob závislých na opiátech.

Parametry studie

V roce 2002 schválila americká Food and Drug Administration (FDA – ekvivalent českého SÚKL) použití tablet s kombinací účinných látek buprenorfinu a naloxonu pro léčbu osob závislých na opiátech. Americký národní institut pro závislosti (National Institute on Drug Abuse – NIDA) sponzoroval dvě klinické studie hodnotící buprenorfin s naloxonem v krátkodobé detoxikační léčbě. Do třináctidenního detoxikačního režimu byli náhodně zařazeni závislí muži i ženy. Celkem 234 pacientů s průměrným věkem 37 let převážně užívalo nitrožilně heroin. Léčba buprenorfinem a naloxonem byla bezpečná a dobře tolerovaná.

Výsledky

Většina pacientů (83 %) dostala první den 8 mg buprenorfinu a 2 mg naloxonu. Celkem 90 % úspěšně zvládlo úvod a ve třech dnech dosáhli cílové dávky 16 mg buprenorfinu a 4 mg naloxonu. Kompliance užívání léků byla vysoká – průměrně bylo využíváno 81 % dostupných dávek a detoxikaci dokončilo 68 % pacientů. Celkem 80,3 % pacientů užívalo nějakou pomocnou medikaci pro léčbu příznaků z odejmutí (průměrně 2,3 symptomu). Bezpečnostní profil kombinovaného preparátu s buprenofinem a naloxonem byl vynikající. Bylo sice zaznamenáno 18 vážných nežádoucích účinků, ale z toho pouze jeden by mohl být spojen s účinnými látkami. Důležité je i to, že se ve všech případech podařilo zapojit buprenorfin s naloxonem do již existující terapie.

Závěr

Data zjištěná v popisovaných studiích ukazují, že buprenorfin s naloxonem je praktickou a bezpečnou alternativou pro použití v nejrůznějších typech komunitní léčby – jak v systémech využívajících opioidní farmakoterapii, tak i v těch, které ji používají naprosto minimálně.

(ian)

Zdroj: Amass L, Ling W. Bringing Buprenorphine-Naloxone Detoxification to Community Treatment Providers: The NIDA Clinical Trials Network. The American Journal on Addictions 2004;13[Suppl 1]:S42–S66.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci