Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Časné symptomy odlišující bipolární poruchu od ADHD v dětském věku

Časné symptomy odlišující bipolární poruchu od ADHD v dětském věku V současné době panuje značná nejednotnost týkající se časných projevů bipolárních poruch (BP), které mají začátek v dětském věku. Existuje úsilí o zavedení diagnostického konsenzu, rozlišujícího bipolární poruchu I, II a bipolární poruchu jinak nespecifikovanou (BP-NOS). Děti s BP-NOS mají často zvýšenou iritabilitu a emoční labilitu, nálady oscilují mnohokrát za den a jsou provázeny intervaly se zcela normálním chováním. Je známo, že BP u dětí je často spojena s ADHD, existuje však názor, že různorodé projevy a symptomy typické pro BP (sebevražedné či vražedné myšlenky či činy, agresivní a psychotické projevy, předčasný sexuální zájem a chování) jsou v rozporu s diagnózou nekomplikované ADHD.

Cílem studie bylo získat přehled o vývoji rozličnosti symptomů provázejících bipolární poruchu s nástupem v juvenilním věku (JO-BP) a ADHD. Jednalo se o desetiletou studii, ve které rodiče dětí s formálně stanovenou diagnózou každoročně retrospektivně hodnotili 37 individuálních symptomů vyjadřujících stupeň dysfunkce v jejich roli v oblasti rodinné, sociální a výchovné. Studie byla zaměřena hlavně na podskupinu dětí s nástupem bipolární poruchy před 9. rokem života, tyto děti byly srovnávány s dětmi s ADHD.

Bylo zjištěno, že krátké a protrahované periody euforické nálady a zkrácení doby spánku byly hlavními časnými odlišnostmi mezi dvěma sledovanými chorobami již ve 3 letech věku. Depresivní a somatické symptomy patřily mezi pozdní odlišnosti. Větší výskyt stavů podrážděnosti a špatné tolerance frustrace byl častější a závažnější u JO-BP než u pacientů s ADHD. Naproti tomu hyperaktivita, impulzivnost a snížená pozornost byly téměř shodné u obou skupin pacientů.

Rozlišení obou dvou poruch je velmi důležité pro adekvátní zahájení terapie, protože je dokázáno, že nástup v JO-BP v časném dětském věku je spojen se závažnějším průběhem choroby v dospělosti, s vyšším výskytem komorbidit a s častějšími suicidálními pokusy až u dvou třetin pacientů.

(moa)

Zdroj: Luckenbaugh D. A., Findling R. L., Leverich G. S., Pizzarello S. M., Post R. M.: Earliest symptoms discriminating juvenile-onset bipolar illness from ADHD. Bipolar Disord. 2009 Jun; 11 (4): 441–51


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci