Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Časté sledování televize vede u adolescentů k depresím v dospělosti

Časté sledování televize vede u adolescentů k depresím v dospělosti Přemíra sledování televize u adolescentů je spojena se zvýšeným rizikem vzniku depresí v rané dospělosti, a to zejména u mladých mužů. Tak zní závěr rozsáhlé longitudinální studie, kterou provedli vědci z univerzity v Pensylvánii. Sledování televize už "pouhou" hodinu denně bylo spojeno s 8% vzestupem pravděpodobnosti vzniku symptomů deprese u mladých dospělých.

Ačkoliv se již předcházející studie věnovaly vztahu mezi elektronickými sdělovacími prostředky a duševním zdravím, až současný výzkum byl dostatečně rozsáhlý a také primárně zacílený na úzkost. Závěry pak ukázaly na spojitost mezi nadměrným využíváním určitých médií, sociální úzkostí a rozpadem mezilidských vztahů.

Vědci chtěli objasnit vztah mezi expozicí těmto médiím a depresemi, které jsou Světovou zdravotnickou organizací uváděny jako jedna z hlavních příčin celosvětové morbidity a jsou velmi běžné zejména v dospívající populaci. Jednou z hypotéz je i to, že televize jako médium je mnohem potentnější než ostatní média, včetně videokazet, počítačových her nebo rádií. Bohužel byla studie zahajována ještě před všeobecným rozšířením internetu a před zavedením DVD na trh.

Vědci se pokusili objasnit vztah mezi pozdějším rozvojem deprese a nadměrným využitím médií u 4 142 adolescentů, kteří v počátku neměli diagnostikovanou depresi. Studie probíhala během sedmiletého období (follow-up), a to v letech 1995–2002. Adolescenti byli dotazováni, kolik hodin během předcházejícího týdne strávili sledováním televize nebo videokazet, hraním počítačových her či posloucháním rádia.

Průměrná zjištěná doba byla 5,68 hodin denně, z čehož 2,3 hodiny zahrnovalo sledování televize, 0,62 hodiny sledování videokazet, 0,41 hodiny hraní počítačových her a 2,34 hodiny poslouchání rádia. Během tzv. follow-up periody vykazovalo 308 účastníků studie (7,4 %) příznaky odpovídající depresi. Tyto příznaky byly častější ve skupině, která více sledovala televizi (2,6 vs. 2,28 hodiny denně). U jiných typů médií však tato souvislost prokázána nebyla.

Překvapivý je rovněž fakt, že u mladých žen byl vznik deprese méně častý než u mladých mužů. Vysvětlení pravděpodobně spočívá v tom, že mladé ženy mívají v rané dospělosti těsnější sociální vazby než mladí muži. Ti při několikahodinovém sledování televize denně sociální vazby vytěsňují, zatímco dívky i přes sledování televize sociální interakce udržují.

(pes)

Zdroj: Arch Gen Psychiatry 2009; 66: 181–188.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Zelený zákal