Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Deprese a užívání antidepresiv – dopad na těhotenství a novorozence

Deprese a užívání antidepresiv – dopad na těhotenství a novorozence Cílem popisované studie bylo zhodnotit dopad užívání antidepresiv ze skupiny selektivních inhibitorů zpětného vychytávání serotoninu (selective serotonin reuptake inhibitors – SSRI) na těhotenství a novorozence. Ačkoliv tato skupina léčiv je známá nízkou rizikovostí pro užívání v těhotenství, některé vedlejší účinky podávání jsou z literatury známy. Proto je řada odborníků vystavována neustálému dilematu, zda v léčbě SSRI v průběhu těhotenství pokračovat, či nikoliv.

Studie zkoumala v závislosti na přítomnosti deprese a podávání SSRI čtyři parametry:

  • fyzické abnormality u novorozenců,
  • přírůstek váhy matky a novorozeneckou váhu,
  • předčasnost porodu a
  • novorozenecké obtíže dítěte po vybavení.

Prospektivní zkoumání zaznamenávalo stav celkově 238 matek v 20., 30. a 36. gestačním týdnu. Pacientky byly rozděleny do tří skupin. V první skupině byly ženy bez expozice SSRI a bez depresivní poruchy (N = 131), ve druhé s expozicí SSRI, a to jak s kontinuálním užíváním (N = 48), tak pouze s částečným užíváním v průběhu těhotenství (N = 23), ve třetí skupině byly těhotné s výskytem neléčené depresivní poruchy po celou dobu těhotenství (N = 14) nebo pouze po jeho část (N = 22). Průměrná hladina depresivních symptomů byla u skupiny s neléčenou depresí významně vyšší než u skupiny léčené, což jednoznačně potvrdilo význam SSRI v terapii těhotných pacientek.

Výsledky studie ukázaly, že jak ve skupině vystavené SSRI, tak i ve skupině s neléčenou depresí byla pravděpodobnost předčasného porodu vyšší než u zdravé, referenční skupiny. Na druhou stranu ani podávání SSRI či výskyt neléčené deprese nezpůsobily zvýšení rizika malformací či nižší nárůst hmotnosti matky v průběhu těhotenství. Průměrné porodní váhy se u jednotlivých skupin významně nelišily.

Závěr studie lze shrnout tak, že jak neléčené depresivní onemocnění, tak expozice SSRI jsou signifikantně spjaty s více než dvacetiprocentním nárůstem incidence předčasného porodu. Z důvodu významného zvýšení kvality života těhotné a možností dalších komplikací v případě vysazení medikace tedy SSRI nepředstavuje pro pacientky s depresivním onemocněním významný rizikový faktor.

(dre)

Zdroj: Wisner K. L. a spol.: Major Depression and Antidepressant Treatment: Impact on Pregnancy and Neonatal Outcomes. Am J Psychiatry, publikováno on-line před tiskem dne 16. 3. 2009.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida