Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Detoxikace, nebo substituční léčba?

Detoxikace, nebo substituční léčba? Obvyklá léčba mladých osob závislých na opioidních látkách se sestává z detoxikace a poradenství. V některých případech však může být užitečná i substituční léčba. Je ale úspěšnější krátkodobá substituční terapie, nebo detoxikace?

V letech 2003 až 2006 proběhla v šesti amerických odvykacích centrech studie, která měla zhodnotit, zda je vhodnější u mladých narkomanů použít detoxikaci, nebo substituční léčbu kombinací buprenorfin/naloxon.

Metodika a uspořádání studie

Studie se zúčastnilo celkem 152 pacientů ve věku od 15 do 21 let (s průměrným věkem 19,2 roku). Mezi narkomany bylo 75 % bílých Američanů, 20 % Hispánců a zbylých pět procent tvořili Afroameričané a Filipínci. Většina pacientů kromě heroinu užívala i jiné drogy – například marihuanu. Přibližně 20 % pacientů bylo pozitivně testováno na hepatitidu C.

Pacienti byli náhodně rozděleni do dvou skupin, přičemž první skupina o 78 pacientech (48 mužů a 30 žen) strávila 14 dní na detoxikaci a druhá se 74 pacienty (42 mužů a 32 žen) podstoupila dvanáctitýdenní substituční léčbu kombinací buprenorfin/naloxon.

Pacientům v substituované skupině byla denně předepsána maximální dávka 24 mg buprenorfinu/naloxonu po dobu 9 týdnů, která byla později do dvanáctého týdne snižována. Pacienti v detoxikační skupině studie užívali maximálně 14 mg buprenorfinu/naloxonu denně a dávka jim byla do 14. dne studie snižována. Obě skupiny absolvovaly terapeutická sezení jak individuální, tak skupinová.

Výsledky studie

Protože byl počet pacientů mladších 18 let velmi malý, nebyla tato skupina vyhodnocena samostatně. U pacientů v detoxikační skupině byla zaznamenána nižší hladina opiátů v moči ve 12. týdnu odvykání než ve 4. a 8. týdnu. Ve 4. týdnu mělo pozitivní výsledek 60 % pacientů v detoxikační skupině a jen asi 30 % v substituované skupině. V osmém týdnu byl poměr 54 % u detoxikovaných pacientů ku 23 % u pacientů užívajících kombinaci buprenorfin/naloxon. Po celém dvanáctitýdenním běhu pokračovalo 16 ze 78 pacientů detoxikační skupiny v odvykání, u substituované skupiny to bylo 52 pacientů ze 74. Během prvního týdne navíc pacienti ze substituované skupiny uváděli menší nutkání požití drogy a její nitrožilní aplikaci. V průběhu studie se čtyři původně HCV negativní pacienti nakazili hepatitidou typu C.

Co z toho plyne?

Substituční pokračovací terapie kombinací buprenorfin/naloxon se ve srovnání s krátkodobou terapií jeví jako vhodnější. Přesto je ale třeba ještě zhodnotit v dalších studiích bezpečnost a přesnou účinnost této terapie.

(kam)

Zdroj: Woody GE, et al. Extended vs short-term buprenorphine-naloxone for treatment of opioid-addicted youth: a randomized trial. JAMA 2008(Nov 5);300(17):2003–2011.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci