Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Dostupnost léčby závislosti

Dostupnost léčby závislosti Jakkoliv je léčba závislosti na různých látkách rozvinutá, může být vzhledem ke své ceně pro řadu pacientů obtížně dostupná. A právě dostupnost jednotlivých léků sloužících jako substituční terapie se pokusili ve své studie publikované v odborném časopise Journal of Substance Abuse Treatment osvětlit vědci z Brandeis University v americkém Walthamu.

Systém zdravotnictví i zdravotního pojištění funguje v USA odlišně než například v České republice. V USA si každý občan může, ale nemusí platit speciální zdravotní pojištění, které mu podle kvality zdravotního plánu a výše platby poskytuje lepší péči. Podle nových zdravotních plánů, které byly zavedeny ve Spojených státech amerických, se počítá se sdílením zdravotních nákladů a větší administrativní kontrolou, která by zamezila eskalaci výdajů. Tato nová zdravotní politika ale pravděpodobně bude mít vliv na počty předepsaných léků a jejich následné užívání závislými pacienty.

Důležité pokroky v klinické farmakologické léčbě závislostí proto poukazují na potřebu přezkoumat, jak farmakologické benefity ovlivňují medikaci v léčbě závislosti na omamných látkách a jaká je dostupnost těchto látek.

Američtí vědci ve své studii zkoumali rozsah a přísnost předpisů soukromých zdravotních plánů (obdoba zdravotního pojištění v USA) na naltrexon a disulfiram k léčbě závislosti na alkoholu, a na buprenorfin u závislosti na opiátech. Výzkum pak probíhal na celém území USA a poskytl následující výsledky.

Celkem 31 procent pojistných produktů, které se na území Spojených států amerických běžně prodávají, má z lékopisu vyjmut buprenorfin. Naproti tomu 55 procent pojištění má v preskripci této látky spoluúčast pacienta nastavenou na maximum. Jedinou téměř bez problémů dostupnou substituční látkou byl naltrexon, na jehož úhradu se téměř vždy uzavřené zdravotní pojištění vztahovalo.

Tato zjištění amerických lékařů jsou v kontrastu oproti systému, který panuje v České republice. U nás je substituční léčba hrazena z veřejného zdravotního pojištění, takže je velmi snadno dostupná. Jak tedy studie amerických vědců ukázala, nastavení zdravotních plánů má velký vliv na dostupnost substituční léčby u závislých pacientů, a tím i na jejich odvykací terapii.

(kam)

Zdroj: Horgan CM, et al. Availability of addiction medications in private health plans. J Subst Abuse Treat 2008(Mar);34(2):147-156. Epub 2007 May 17.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Crohnova nemoc a ulcerózní kolitida