Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

EKG abnormality u pacientů závislých na opiátech

EKG abnormality u pacientů závislých na opiátech Rakouští a američtí vědci ve společné studii publikované v prosincovém čísle odborného časopisu Addiction uvedli, že u pacientů závislých na opiátech vykazuje EKG značné abnormality.

Design studie

Cílem průřezové studie, která probíhala v letech 2004–2006, bylo hledat a popsat EKG abnormality u pacientů závislých na opiátech, kteří se rozhodli pro nějakou formu terapie. Výsledky dvanáctisvodového EKG záznamu, natočeného vždy během 24 hodin po přijetí, byly vyhodnoceny a porovnávány s dalšími pacienty.

Celkem se studie zúčastnilo 511 závislých, z nichž byla čtvrtina žen. Průměrný věk byl 29 let (věkové rozpětí 17–59). Abnormální EKG bylo nalezeno celkem u 314 pacientů, což je asi 61 %. Z poruch se nejčastěji vyskytovaly abnormality úseku ST (19 %), prodloužení intervalu QTc (13 %), vysoké R- nebo S-vlny (11 %) a chybějící progrese R (10 %). Odchylky od normy byly navíc častější u mužů než u žen (64 % proti 54 % u žen). Negativní vliv na EKG měla také přítomnost kanabinoidů. Ta zvyšovala výskyt poruch o celých 10 %.

ST-úsek

Co se jednotlivých poruch týče, porucha úseku ST byla mnohem častější u mužů než u žen. Navíc se častěji vyskytovala u pacientů, kteří užívali konopné produkty. Potvrdil se tak negativní účinek kanabinoidů na převodní systém srdeční. Výskyt vady naopak výrazněji nesouvisel s užíváním substituční léčby, zejména metadonu.

QTc-interval

Prodloužení QTc bylo častější u pacientů užívajících vysoké dávky drog, než u těch, kteří užívali pouze malá množství. Stejně tak se tato odchylka více vyskytovala u pacientů, kteří užívali i benzodiazepiny nebo metadon.

Závěry

Ačkoliv nebyly zcela známy další případné rizikové faktory srdečních poruch, studie prokázala, že pacienti závislí na opiátech mívají často poruchy srdečního rytmu nebo jiné EKG abnormality. Nejčastější jsou poruchy úseku ST a prodloužení intervalu QTc. ST-abnormality jsou navíc spojeny s konopím a prodloužení QTc-intervalu zase s užíváním metadonu a benzodiazepinů.

(kam)

Zdroj: Wallner Ch. et al.: Electrocardiographic abnormalities in opiate addicts. Addiction, December 2008, Volume 103 (12), p. 1994–1995.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR