Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Epidemiologie a ekonomický dopad bipolární afektivní poruchy v Evropě

Epidemiologie a ekonomický dopad bipolární afektivní poruchy v Evropě Bipolární afektivní porucha (dále BP) patří mezi závažná duševní onemocnění a je charakteristická střídáním manických a depresivních epizod. Epidemiologické a ekonomické dopady této nemoci v Evropě byly zmapovány a uveřejněny v únoru letošního roku v časopise Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health.

Epidemiologie BP

Podle údajů z Velké Británie, Německa a Itálie vyplývá odhad prevalence BP, který se pohybuje kolem 1 %. Důležitý je však poznatek, že BP je často špatně diagnostikována, v důsledku čehož jsou údaje o prevalenci této choroby pravděpodobně podceněné. Španělská studie (Baca-Garcia et al.) prokázala, že pouhých 30 % pacientů s BP je na počátku léčby zařazeno pod správnou diagnózu.

Komorbidity a mortalita u BP

Až 75 % pacientů s BP trpí některou z psychiatrických komorbidit. Nejčastěji se v kombinaci s BP vyskytují úzkostné poruchy (obsedantně-kompulzivní a panická porucha) a abusus alkoholu či jiných drog. Údaje o suicidalitě u bipolární formy afektivní poruchy se liší. Vieta et al. udává výskyt suicidálních pokusů u 38 % pacientů s komorbiditou oproti pouhým 21 % bez jiné duševní choroby.

Ekonomický dopad BP

Ukazuje se, že ekonomický dopad BP je značný. Podle německé studie je až 72 % pacientů s touto chorobou v pracovní neschopnosti. Ve Velké Británii se roční vynaložené finanční prostředky pohybují následovně: co se týče přímých nákladů, hlavní podíl spadá na hospitalizaci během akutních epizod (69 milionů liber ročně). Připočtou-li se další částky, zahrnující například ambulantní léčbu, preskripci, testy apod., odhaduje se celková suma na 130 milionů liber ročně. Největší částku však představují náklady nepřímé, související se sníženou produktivitou, které se pohybují kolem 1690 milionů liber za rok.

Bipolární afektivní porucha je významný, ale podceňovaný zdravotní problém. Léčba samotné choroby i psychiatrických komorbidit je finančně nákladná, ekonomické dopady předčasných úmrtí a pracovní neschopnosti jsou významné.

(veri)

Zdroj: Liberty Fajutrao, Julie Locklear, Jennifer Priaulx and Anne Heyes. A systematic review of the evidence of the burden of bipolar disorder in Europe. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health 2009;5:3.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Žloutenka a její léčba