Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Hodnocení účinnosti odvykacích programů u vězňů

Hodnocení účinnosti odvykacích programů u vězňů Ve Spojeném království je poměrně rozsáhlý trh s heroinem i jinými opiáty. Mnoho závislých na heroinu proto pobývá ve věznicích, kde potřebují podporu v podobě odvykacího programu. Ten popsali lékaři z Leeds Institute for Health Science v odborném časopise Trials.

V současnosti se jako nejčastější prostředky k odvykání závislosti na heroinu v britských věznicích používají buprenorfin a metadon. Bohužel zatím nikdy nebyla účinnost těchto léků podávaných ve vězeňském prostředí hodnocena. Tento deficit se pokusili napravit lékaři a vědci z Institutu pro zdravotní vědy v anglickém Leedsu.

Design studie

Studie byla navržena jako otevřená randomizovaně kontrolovaná studie. V současnosti zatím běží její pilotní projekt, který probíhá na půdě tří britských věznic. Kritéria pro zařazení do studie jsou následující: věk mezi 18 až 65 lety, nepovolené užívání opiátů (potvrzeno laboratorním rozborem moči), přání se závislosti zbavit, zbývající doba výkonu trestu delší než 28 dní a podpis informovaného souhlasu. Do studie naopak nejsou zahrnuti pacienti již léčení v jiných odvykacích centrech, pacienti s kontraindikovaným podáním buprenorfinu nebo metadonu a vězni, jejichž zdravotní stav detoxikaci neumožňuje.

Hodnocení studie

Jako primární výsledek studie bude hodnocena abstinence po osmi dnech po detoxikaci. Výsledky budou stanoveny pomocí laboratorního testu vzorku moči. Pokud klient detoxikaci nedokončí nebo odmítne vzorek moči odevzdat, bude hodnocen jako neabstinující.

Jako sekundární výsledky vědci očekávají popis nežádoucích účinků léčby a hodnocení abstinence v delším časovém období – tři a šest měsíců po detoxikaci. Hodnoceno bude také nevhodné chování vězňů, jako je například další užívání nelegálních drog, pokusy o sebevraždu nebo sebepoškozování. Vězni, kterým v průběhu detoxikace vyprší trest, budou sledováni i na svobodě a budou pro ně platit podobné podmínky jako pro stávající vězně.

Co se od studie očekává

Po vyhodnocení výsledků studie se očekává, že studie přispěje k porovnání účinnosti léčby pomocí buprenorfinu či metadonu a ukáže, zda ve vězeňském prostředí existují rozdíly. Výsledky by pak měly ovlivnit britskou národní vězeňskou zdravotní politiku a měly by přispět k sepsání závazných pokynů pro léčbu vězňů.

(kam)

Zdroj: Sheard L. et al., The Leeds Evaluation of Efficacy of Detoxification Study (LEEDS) Prisons Project Study: protocol for a randomised controlled trial comparing methadone and buprenorphine for opiate detoxification., Trials. 2009 Jul 14; 10: 53.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba