Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

I substituční látky se v České republice zneužívají

I substituční látky se v České republice zneužívají Subutex je lék obsahující opioidní látku buprenorfin a je typickým zástupcem medikamentů, které se podávají závislým narkomanům v rámci substituční léčby. Kromě řádně předepsaných léčiv však existuje i prodej na černém trhu.

Průzkum provedený Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti v roce 2006 prokázal, že buprenorfin je oblíbenou drogou narkomanů a je velmi často užíván jak klienty v léčbě (jako substituční droga), tak i narkomany mimo léčbu, kteří jej získávají na černém trhu.

Píchnout si tabletku?

Ačkoli je Subutex určen k užívání "ústy" (perorálně), ve výzkumu uvedlo 95 % respondentů, že jej užívají injekčně. Výzkum sledoval u jednotlivých uživatelů jejich "hlavní drogu". Tou byl u necelé poloviny lidí pervitin, heroin uvedlo jen něco přes 12 % narkomanů, Subutex udalo 56 % respondentů.

Subutex ve všech zemích, kde je používám v substituční léčbě, uniká na černý trh. Existuje přímá úměra: čím hůře je Subutex dostupný legálně, tím více bují nelegální trh s ním.

Subutex lepší heroinu

Ačkoli nelegální obchod se Subutexem kvete, omezení jeho výdeje by vedlo pouze k tomu, že by černý trh namísto Subutexu zaplavil heroin. I přesto, že Subutex uživatelé často užívají injekčně oproti zamýšlenému polykání, je mnohem bezpečnější než zmíněný heroin. Čistota této substituční terapie je stálá, protože pochází z profesionálních farmaceutických provozů a až na úroveň koncových uživatelů jeho výroba i distribuce probíhá legálně. Černý trh se Subutexem proto jen minimálně podporuje mafiánské struktury.

Pracovníci o. s. SANANIM udávají, že v ČR od roku 2002 Subutex postupně nahrazuje heroin, což má příznivý dopad na závislé, jejichž celková situace se tím stabilizuje, zdravotní stav zlepšuje a snižuje se počet případů předávkování (stálá "čistota" drogy).

Nelegální užívání Subutexu a jeho obchodování na černém trhu ovšem není v rozporu se substitučními programy. Předepisování a vydávání buprenorfinu naplňuje principy "harm reduction" a vede ke snížení počtu a intenzity problémů u závislých uživatelů. Argument, že Subutex je obchodován na černém trhu a zneužíván ilegálně, postrádá sám o sobě smysl a neměl by být používán proti programům substituční léčby.

(shmt)

Zdroj: Překryv klientů mezi jednotlivými nízkoprahovými programy a zneužívání buprenorfinu v Praze, Mravčík a Orlíková, vyšlo v časopisu Adiktologie 1/2007 (ISSN 1213-3841)


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta