Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Jsou látky pro substituční léčbu legálními drogami?

Jsou látky pro substituční léčbu legálními drogami? Pro pacienty, kteří nejsou sami schopni abstinence od návykových látek, je substituční léčba metodou volby. Jde o standardní časově neomezený léčebný postup, jehož nástrojem jsou substituční látky. Jde vlastně o nahrazení pouličního nelegálního opiátu opiátem legálním. V drtivé většině se jedná o přípravek Metadon, méně často o přípravek Subutex.

Drogy legální a ilegální

Mezi legální drogy patří alkohol, psychoaktivní léky, tabák, těkavé látky. Mezi ilegální drogy patří halucinogeny, stimulancia, opiáty, konopné drogy, taneční drogy. Látky pro substituční léčbu patří mezi opioidní agonisty (napodobují účinek opiátů), ale způsobují jen minimální závislost. V případě Metadonu jde o 6-dimethylamino-4, 4-difenylheptan-3-on, u Subutexu o buprenorphin. Dá se tedy s určitou nadsázkou říci, že se jedná o mírnější legální drogy.

Hlavní výhody Metadonu a jiných substitučních látek

Jde tedy o látky opioidní povahy, které mají ovšem mnoho výhod oproti ilegálním drogám:

  • potlačují odvykací příznaky,
  • nepodávají se nitrožilně, ale v roztocích nebo tabletách ústy, takže nehrozí přenos AIDS, infekční hepatitidy typu B ani syfilidy,
  • nejsou znečištěny jako pouliční opiáty (příměsi, toxické látky, infekce),
  • snižují euforii a umožňují normální komunikaci s okolím,
  • při výdeji je zajištěn pravidelný styk s lékařem nebo sociální pracovnicí,
  • jsou dostupné bez trestné činnosti,
  • substituční program lze absolvovat nejen v nízkoprahovém středisku, ale někdy i ambulantně,
  • umožňují zlepšit kvalitu života závislého pacienta.

Dávkování

Dávka se na začátku postupně zvyšuje až k vymizení odvykacích příznaků klienta (10 až 60 mg Metadonu), posléze se dlouhodoběji snižuje. Lze přejít ze substituce Metadonem na substituci Subutexem a naopak. Orientačně se dle výrobců cca 8 mg buprenorfinu rovná cca 60 mg Metadonu. Přechod k Metadonu a naopak se doporučuje na dávce rovnající se 30 mg Metadonu, tedy na dávce velmi nízké.

Když ne Metadon, tak Subutex

Alternativou k substituci pomocí Metadonu je podávání buprenorfinu (Subutexu, případně Suboxonu). Dávkování a postup léčby stanoví lékař ve spolupráci s klientem. Klient si léčbu Subutexem platí (lék nehradí zdravotní pojišťovny)! Otázkou je detoxikace těhotných žen. Bezpečnější je u těhotných substituční léčba, ale pokud si klientka přeje detoxikaci, pak nejvhodnější je třetí trimestr těhotenství. V některých zemích se u těhotných upřednostňuje detoxikace nebo substituce právě buprenorfinem (Subutexem).

(ercp)

Zdroje:
www.dropin.cz
ww.fnspo.cz/kliniky/informovane_souhlasy/pdf/substitucni_lecba_metadonem_is.pdf
www.drogy-info.cz
www.drogovaporadna.cz


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Poruchy imunity