Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Léčba buprenorfinem a metadonem v těhotenství

Léčba buprenorfinem a metadonem v těhotenství Pokud je plod in utero exponován drogám, může u novorozence vzniknout neonatální abstinenční syndrom. V této švédské studii proběhlo srovnání vlivu buprenorfinu a metadonu na plod během udržovací léčby zavislých na heroinu.

Design studie a účastníci

Ve studii byly porovnávány parametry u prospektivně sledované skupiny těhotných léčených buprenorfinem (47 těhotenství u 39 žen mezi lety 2001 a 2006) a u retrospektivně analyzované skupiny těhotných žen léčených metadonem (35 těhotenství u 26 žen v letech 1982–2006). Mezi sledovanými parametry patřil intrauterinní růst, porodní hmotnost, malformace plodu, adaptace po narození, novorozenecký abstinenční syndrom (NAS) a dětská úmrtnost.

Výsledky

Těhotným léčeným buprenorfinem se narodily děti s normální porodní váhou. Povětšinou mírný NAS byl zaznamenán v 19 případech (40,4 %), pouze 7 novorozenců (14,0 %) vyžadovalo léčbu NAS. U metadonové skupiny se NAS vyskytl v 77,8 % a léčba byla nutná v 52,8 % případů.

Ve srovnání s dětmi narozenými po expozici metadonu byla ve skupině dětí s buprenorfinem pozorována signifikantně vyšší porodní hmotnost, nižší výskyt novorozeneckého abstinenčního syndromu, méně spotřebovaných léčiv a kratší doba hospitalizace. V případech, kdy se začalo s léčbou buprenorfinem ještě před početím, klesla znatelně frekvence NAS oproti terapii zahájené pokoncepčně (7/27, 26 %; respektive 12/20, 60 %).

Závěr

Z této nerandomizované studie vyplývá, že léčba pomocí buprenorfinu u opiátově závislých v těhotenství může velmi pravděpodobně poskytnout výhody oproti dřívější terapii metadonem.

(ian)

Zdroj: Kakko J., Heilig M., Sarman I.: Buprenorphine and methadone treatment of opiate dependence during pregnancy: comparison of fetal growth and neonatal outcomes in two consecutive case series, Drug and Alcohol Dependence, 2008. Vol. 96 (1), p. 69–78.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR