Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Nefatální předávkování heroinem: výsledky z Austrálie

Nefatální předávkování heroinem: výsledky z Austrálie Téměř každý z pacientů závislých na opioidech si alespoň jednou za svůj drogový život zažil stav, kdy byl na pokraji předávkování. Naštěstí ale u většiny narkomanů tato příhoda neskončila smrtí. Jak zjišťovali australští vědci ve své studii publikované v odborném medicínském periodiku Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine, existuje souvislost mezi touto prožitou příhodou a její incidencí v dalším drogovém životě narkomana.

Studie z opačného konce světa

Studie, kterou provedli vědci z Národního výzkumného centra pro drogy a alkohol Univerzity Nového Jižního Walesu v australském Sydney, probíhala od roku 2003 do roku 2006. Australští vědci v ní sledovali celkem 615 uživatelů nitrožilního heroinu, z nich celkem 387 v průběhu studie prodělalo epizodu předávkování.

Pracovně sociologické složení sledované skupiny bylo následující: průměrný věk při vstupu do studie byl 29,4 roku, nejstaršímu účastníkovi bylo 53 let, nejmladšímu pak 18 let. Muži tvořili ve skupině většinu, bylo jich celkem 64 %.

Co se vzdělání týče, průměrný počet absolvovaných let v australském vzdělávacím systému byl 10, pouze 6,5 % respondentů mělo vysokoškolské vzdělání. Kromě heroinu pak byly nejčastěji užívanými doplňkovými drogami alkohol a konopné produkty. Průměrný věk v době prvního užití opiátů byl 18 let a průměrná délka závislosti 7 let. Co se zdrojů příjmů týče, většina narkomanů byla závislá na pomoci státu, část z nich se pak "živila" trestnou činností.

Předávkování

Celkem 387 narkomanů během studie prodělalo epizodu předávkování, 227 z nich se pak předávkovalo vícekrát. V průběhu studie ale nebyl zjištěn žádný rozdíl mezi tím, zda by byly k předávkování náchylnější muži než ženy, či naopak. Potvrdilo se ale, že lidé, kteří se předávkovali již před vstupem do studie, měli i vyšší pravděpodobnost předávkování během ní. Podobné to bylo i v průběhu sledování, kdy lidé, kteří se jeden rok předávkovali, měli daleko vyšší šanci si podobnou zkušenost v roce následujícím zopakovat.

Přesto ale během tří let počtu případů předávkování ubylo, lze tedy říci, že odborná a dlouhodobá péče vede k poklesu těchto případů.

(kam)

Zdroj: Darke S, et al. Patterns of nonfatal heroin overdose over a 3-year period: findings from the Australian treatment outcome study. J Urban Health 2007(Mar);84(2):283–291.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta