Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Paměť u pacientů závislých na opiátech a léčených substituční terapií

Paměť u pacientů závislých na opiátech a léčených substituční terapií Substituční léčba pacientů závislých na opiátech se ukázala jako poměrně účinná při udržení pacientů v léčbě a omezení zneužívání opiátů k trestné činnosti. Dopad substituční terapie, konkrétně podávání opioidních agonistů na paměť léčených pacientů, zkoumali ve své studii finští vědci. Svoje výsledky zveřejnili v odborném medicínském časopise Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy.

Metadon a buprenorfin

Podle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou opioidní agonisté metadon a buprenorfin používány jako základní léky substituční terapie při odvykání závislosti na opiátech. V mnoha oblastech světa je ale tato závislost spojena i se závislostí na benzodiazepinech, což může velmi komplikovat léčbu. Zatím ale nebyly nikdy uspokojivě popsány změny kognitivních funkcí u těchto pacientů. Tento deficit se pokusili napravit lékaři z helsinské Univerzitní centrální nemocnice.

Design studie

Studie finských lékařů se zúčastnilo celkem 13 pacientů léčených metadonem a 15 pacientů léčených buď buprenorfinem, nebo kombinací buprenorfin/naloxon, kteří ale zároveň zneužívali také benzodiazepiny. Byla u nich, nejprve v prvních dvou měsících léčby a poté i mezi šestým a devátým měsícem léčby, sledována pracovní paměť, bezprostřední verbální paměť a konsolidace paměti. Jejich výsledky pak byly srovnávány s patnáctičlennou kontrolní skupinou. Všechny skupiny pak také měly vyplnit dotazník, v němž sami pacienti hodnotili subjektivní pocity týkající se paměti.

Výsledky studie

Obě skupiny závislých pacientů zaznamenaly statisticky významně horší výsledky, než byly stanoveny v kontrolní skupině. Co se bezprostřední verbální paměti týče, v prvních měsících léčby byly výsledky daleko horší než u kontrolních pacientů. Respondenti z obou skupin také hlásili daleko více subjektivních obtíží s pamětí než respondenti z kontrol.

Pacienti, kteří si více stěžovali na poruchy paměti, si také v druhé části terapie dokázali zapamatovat daleko méně, než tomu bylo v prvních měsících léčby. Podobné výsledky byly zaznamenány i v případě, kdy skupinu léčenou buď buprenorfinem, nebo kombinací buprenorfin/naloxon opustili pacienti léčení pouze buprenorfinem.

Co studie přinesla?

Jak studie potvrdila, u pacientů na substituční terapii zneužívajících zároveň benzodiazepiny může být trvale poškozena pracovní paměť. Vysoký počet stížností na poruchy paměti u těchto pacientů pak může znamenat i zhoršení konsolidace paměti v průběhu léčby.

(kam)

Zdroj: Rapeli P. et al.: Memory function in opioid-dependent patients treated with methadone or buprenorphine along with benzodiazepine: longitudinal change in comparison to healthy individuals., Subst Abuse Treat Prev Policy. 2009 Apr 17; 4: 6.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci