Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Patří roční období mezi rizikové faktory pro vývoj laktační psychózy?

Patří roční období mezi rizikové faktory pro vývoj laktační psychózy? Laktační psychóza se objevuje v prvních 6 měsících po porodu u 10–20 % rodiček, ale existuje všeobecný názor, že procento žen s touto problematikou je podstatně vyšší. Psychóza se projevuje poruchami spánku, nechutenstvím, sníženou koncentrací, pocity selhání v mateřské roli a melancholií. K diagnostice se užívá dotazník Edinburgh Postpartum Depression Scale (EPDS).

K ovlivnění vzniku laktační psychózy přispívá řada známých faktorů, ke kterým patří prenatální deprese a úzkostnost, sebeúcta, životní stres, partnerský vztah, povaha dítěte, poporodní blues, socioekonomický statut, neplánovaná gravidita.

Cílem studie bylo zjistit, zda sezónní změny mohou být dalším rizikovým faktorem pro vznik laktační psychózy. Sledování probíhalo po dobu dvou let na 3 klinikách v Detroitu, během poporodní návštěvy ženy vyplnily dotazník Edinburgh Postpartum Depression Scale, jehož hodnota nad 12 udávala riziko vzniku laktační psychózy. Z celkového počtu 530 žen mělo hodnotu EPDS 13 a více téměř 18 % subjektů. Děti depresivních pacientek byly v 18 % porozeny v zimě,v 19 % v na jaře, v 13 % v létě a v 21% na podzim.

Většina depresivních žen měla pozitivní anamnézu prenatální deprese či užívání psychofarmak. Z daných údajů byly metodou logické regrese vypočítány 4 signifikantní předpovědní faktory, mezi které patřily pozitivní anamnéza deprese, insuficientní sociální podpora, počet těhotenství a současná psychofarmakologická terapie. Mírné sezónní rozdíly v incidenci laktační psychózy nebyly statisticky signifikantní, tento fakt autoři studie vysvětlují malým počtem pacientek.

Vliv ročních období na psychiku hraje primární roli v sezónní afektivní poruše, která se projevuje u žen 4× častěji než u mužů, svoji roli zde hrají hormony reprodukce. Jak dokazuje finská studie Hiltunena z roku 2004, je tedy pravděpodobné, že období s minimem slunečního svitu bude mít vliv i na rozvoj laktační psychózy.

Důležitými aspekty v prevenci vzniku laktační psychózy u žen se signifikantními předpovědními faktory zůstává cílené vyhledávání těchto rodiček již během gravidity a kontinuální multidisciplinární postnatální péče (psycholog, psychiatr, podpůrné skupiny).

(moa)

Zdroj : Is Seasonal Variation Another Risk Factor for Postpartum Depression? The Journal of the American Board of Family Medicine 22 (5): 492–497 (2009).


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci