Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Riziko preeklampsie u těhotných s diagnostikovanými úzkostnými poruchami před graviditou nebo během ní

Riziko preeklampsie u těhotných s diagnostikovanými úzkostnými poruchami před graviditou nebo během ní Poruchy nálad a úzkostné stavy jsou častými zatěžujícími psychiatrickými onemocněními, která poměrně často postihují ženy ve fertilním věku. Neexistuje mnoho studií, které by se zabývaly rozsahem těchto chorob, a v literatuře jsou uvedeny pouze neúplné údaje o vztahu změn nálad a úzkostných poruch rodiček k preeklampsii. Cílem popisované studie bylo vyhodnotit rizikové faktory pro preeklampsii v souvislosti s medikací matky pro zmíněná psychiatrická onemocnění. Autoři prostudovali lékařské záznamy 2 601 těhotných žen. Zaměřili se především na psychiatrická onemocnění, která byla diagnostikována v pregestačním či v raném gestačním období (tzn. do 20 týdne gravidity). Ke stanovení relativního rizika byla použita metoda lineární regrese.

Z výsledků vyplynulo, že ženy s pozitivní anamnézou poruch nálad a úzkostných poruch měly 2,12krát vyšší riziko preeklampsie, v úvahu byly brány i rozdílné ovlivňující faktory jako věk, etnicita a body mass index před graviditou. Riziko preeklampsie bylo těsně spojeno s patologií nálad a úzkostnými poruchami zjištěnými poprvé ve sledované graviditě (ukazatel relativního rizika činil 3,64). Naproti tomu korespondující ukazatel relativního rizika u žen, které měly tato psychiatrická onemocnění diagnostikována již před graviditou, dosáhl pouze 1,73.

Závěrem je možno konstatovat, že mateřské poruchy nálad a úzkostné stavy jsou spojeny s vyšším rizikem výskytu preeklampsie. Toto pozorování musí být podrobně prozkoumáno ve větších farmakoepidemiologických studiích, ve kterých bude možné přesné sledování nezávislých a spojených faktorů na mateřskou psychopatologii a zároveň bude stanoven vliv psychotropní medikace na riziko preeklampsie.

(moa)

Zdroj: Qiu C., Williams M. A., Calderon-Margalit R., Cripe S. M., Sorensen T. K.: Preeclampsia risk in relation to maternal mood and anxiety disorders diagnosed before or during early pregnancy. Am J Hypertens, 2009. Apr; 22 (4): 397–402.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba