Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Rychlý screening může pomoci odhalit poporodní depresi

Rychlý screening může pomoci odhalit poporodní depresi Dvě jednoduché screeningové metody mohou pomoci identifikovat poporodní depresi při vyšetřování fyziologických novorozenců. To vyplývá ze závěrů studie publikované v Annals of Family Medicine z počátku roku 2009.

Poporodní deprese postihuje až 22 % žen, které v nedávné době přivedly na svět dítě. Většina matek ale screening na toto onemocnění neabsolvuje, a navíc zatím není k dispozici ideální screeningový postup. Popisovaná studie ověřovala správnost dvouotázkového "filtru" a devítipoložkového dotazníku Patient Health Questionnare (PHQ-9) k identifikaci poporodní deprese a zároveň proveditelnost takového screeningu během vyšetření dítěte.

Na sedmi klinikách, kde matky registrovaly své děti ve věku od narození do jednoho měsíce, byly zároveň požádány o vyplnění dotazníku. Takový dotazník vyplňovaly opakovaně – během registrace dítěte a dále ve 2, 4, 6 a 9 měsících po porodu. Každý dotazník zahrnoval výše zmíněný filtr se dvěma otázkami a PHQ-9. Při prvním kontaktu byla také vyplněna část strukturovaného klinického interview (SCID, Structured Clinical Interview) pro deprese, která byla v případě pozitivního výsledku pro depresi při následující návštěvě zopakována.

Z 506 účastníků byla na podkladě pozitivního výsledku SCID u 45 z nich (8,9 %) diagnostikována závažná deprese. Po celou dobu trvání studie měl dvouotázkový filtr 100% senzitivitu a 44% specificitu. Při použití jednoduchého skórování senzitivita výsledku testu PHQ-9 dosáhla 82 % a specificita 84 %, při komplexním skórování byla senzitivita 67% a specificita 92%. Vyplnění dotazníku se odehrávalo během vyšetřování dětí (38 %), mailem (29 %) nebo telefonicky (33 %).

Dvouotázkový dotazník byl tedy vysoce senzitivní a PHQ-9 byl vysoce specifický pro rozpoznání poporodní deprese, přičemž oba jsou snadno aplikovatelné již v rámci primární lékařské péče.

(pes)

Zdroj: Ann Fam Med. 2009; 7: 63–70.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci