Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Schizofrenie a stres – prokázaná souvislost

Schizofrenie a stres – prokázaná souvislost Roste velký počet důkazů o tom, že mezi stresem a schizofrenií existuje úzká souvislost. Až 46 % pacientů prodělalo 3 měsíce před svým prvním záchvatem schizofrenie stresový zážitek. Pro nemocné trpící schizofrenií může být i malá stresová událost příčinou, která povede k hospitalizaci.

Předpokládá se, že průběh schizofrenie zhoršuje stres zvýšením produkce kortizolu, který následně poškozuje hippokampus. Výzkumy ukazují, že pacienti postižení schizofrenií mají snížený objem hippokampu v porovnání s lidmi bez diagnózy schizofrenie. Ačkoliv schizofrenie není jediným onemocněním, jehož průběh stres zhoršuje, takzvaná stresová kaskáda hraje v průběhu tohoto onemocnění důležitou roli.

Prvky stresové kaskády, mezi něž patří vysoká produkce kortizolu, poškození hippokampu a tím následné zhoršení určitých druhů paměti, jsou společnými znaky, které se běžně vyskytují u pacientů trpících schizofrenií. Tyto závěry jsou podporovány studiemi, které již v minulých letech prokázaly silnou spojitost mezi stresem, vysokými hladinami kortizolu a poškozením hippokampu.

Kognitivní poruchy, mezi které můžeme zařadit zejména úbytek paměti, patří mezi symptomy schizofrenie. Pokud mají tyto poruchy souvislost se stresovou kaskádou, potom zredukování stresu může být efektivní cestou k léčbě nebo zmírnění příznaků schizofrenie. Nejen že tato redukce stresu může zmírnit průběh schizofrenie, oddálit nástup recidiv nebo i zabránit počátku této choroby, ale studie prokazují, že poškozený hippokampus se může regenerovat, pokud je hladina kortizolu zredukována.

(skl)

Zdroj: J Psychiatr Pract. 2001 Jan; 7 (1): 3–14.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta