Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Srovnání dlouhodobé a krátkodobé léčby buprenorfinem a naloxonem u mladistvých závislých na opiátech

Srovnání dlouhodobé a krátkodobé léčby buprenorfinem a naloxonem u mladistvých závislých na opiátech Zejména užívání heroinu, ale i jiných opiátů mezi mladistvými v posledních letech vzrůstá. Obvyklou léčbou je detoxikace a konzultace. Léčba trvá týdny až měsíce, ať už probíhá ambulantně, nebo za hospitalizace. Mnoho klinik se striktně drží tohoto tradičního přístupu a nezavedlo léčbu opioidními agonisty. Počet relapsů je však při tomto tradičním přístupu stále vysoký. Předpokládá se, že posílení léčby o další medikaci může být mnohem účinnější.

Cílem studie bylo zhodnotit účinnost prodloužené léčby buprenorfinem v kombinaci s naloxonem ve srovnání s krátkou detoxikační léčbou. Buprenorfin je parciální opioidní μ-agonista. Již v minulosti byla prokázána jeho účinnost, ale většinou u dlouhodobě závislých dospělých.

Klinická studie probíhala od roku 2003 do roku 2006 a zúčastnilo se jí 152 pacientů ve věku od 15 do 21 let. Ti byli randomizováni do dvou skupin – v první absolvovali pacienti 12 týdnů léčby buprenorfinem s naloxonem, ve druhé 14denní detoxikační léčbu. Pacienti v první skupině dostávali až 24 mg buprenorfinu a naloxonu (v poměru 4:1) do 9. týdne a pak byla dávka postupně snižována až do 12. týdne. Pacienti ve druhé skupině dostávali až 14 mg buprenorfinu–naloxonu a postupně jim byla dávka snižována do 14. dne. Obě skupiny absolvovaly současně s medikamentózní léčbou dvakrát týdně konzultace jak individuální, tak skupinové.

Výsledky byly hodnoceny v průběhu léčby a v 6, 9 a 12 měsících po skončení léčby podle nálezu opiátů v moči. Pacienti, kteří podstoupili krátkodobou detoxikační léčbu, měli častěji pozitivní test na opioidy než skupina pacientů z krátkodobé léčby. Pacienti, kteří podstoupili krátkodobou léčbu, též uváděli následné častější užívání kokainu. Obě skupiny však nevykazovaly rozdíly v užívání alkoholu a marihuany.

Prodloužená léčba buprenorfinem s naloxonem přináší lepší výsledky ve srovnání s krátkodobou detoxikační léčbou zejména v průběhu léčby. Bude však nezbytný další výzkum ohledně bezpečnosti této léčby a jejího trvání u mladistvých osob závislých na opiátech.

(jos)

Zdroj: George E. Woody, Sabrina A. Poole, Geetha Subramaniam, et al.: Extended vs. Short-Term Buprenorphin-Naloxone for Treatment of Opioid-Addicted Youth: A Randomized Trial. JAMA, November 5, 2008 – Vol. 300, No 17.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci