Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Substituční léčba závislosti a současné zneužívání benzodiazepinů má vliv na paměťové funkce

Substituční léčba závislosti a současné zneužívání benzodiazepinů má vliv na paměťové funkce Opioidní substituční léčba plní významný úkol v péči o pacienty závislé na opiátech. Byl prokázán efekt této léčby na snížení ilegálního užívání opiátů a kriminality. Současně je substituční terapie prostředkem, jak udržet pacienty v léčebném procesu odvykání.

Světová zdravotnická organizace uvedla metadon a buprenorfin jako základní léky pro léčbu závislosti na opiátech s tím, že by měly být dostupné ve všech zemích. V mnoha zemích světa je léčba závislosti na opiátech komplikována faktem, že mnoho uživatelů opiátů současně zneužívá benzodiazepiny. Nyní se objevují první informace o tom, že u takových pacientů může docházet ke změnám kognitivních funkcí, zvláště pak paměti.

Skupina odborníků z Finska prezentovala výsledky svého bádání na toto téma ve studii "Memory function in opioid-dependent patients treated with methadone or buprenorphine along with benzodiazepine: longitudinal change in comparison to healthy individuals".

Ve studii bylo pozorováno 13 pacientů léčených metadonem a 15 pacientů na léčbě buprenorfinem (či kombinací buprenorfin–naloxon), kteří zároveň brali benzodiazepiny. Sledovala se jejich pracovní paměť, bezprostřední verbální paměť a upevňování paměti. Výsledky byly porovnávány s patnáctičlennou kontrolní skupinou.

Ze závěru studie jasně vyplývá, že obě léčené skupiny měly signifikantně horší výsledky v oblasti pracovní paměti. Pacienti z obou skupin souhlasně uváděli více subjektivně vnímaných problémů s pamětí. Studie ukázala, že substituční léčba současně s abúzem léků ze skupiny benzodiazepinů může mít vliv na paměť a kognitivní funkce ve smyslu poškození. Pro lékaře přináší tato studie nový pohled na závislé a léčené pacienty. Ukazuje, že jejich subjektivní stížnosti na problémy s pamětí mohou mít praktický význam.

(tek)

Zdroj: Pekka Rapeli, Carola Fabritius, Hely Kalska and Hannu Alho. Memory function in opioid-dependent patients treated with methadone or buprenorphine along with benzodiazepine: longitudinal change in comparison to healthy individuals. Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 2009, 4: 6. Doi: 10.1186/1747-597X-4-6.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci