Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Syndrom chronické bolesti a psychologická intervence

Syndrom chronické bolesti a psychologická intervence

Léčba chronické bolesti se postupně stala multidisciplinárním oborem, který zahrnuje také psychologické postupy. V časopise Current Opinion in Psychiatry bylo zveřejněno review, ve kterém se autoři pokusili zmapovat současný stav poznání v této oblasti a především případné doklady o účinnosti psychologické intervence při léčbě syndromu chronické bolesti.

Současné poznatky

Několik přehledových studií již potvrdilo, že psychologická intervence může být efektivní v léčbě chronické muskuloskeletální bolesti, především bolesti zad, přesto je však její efekt obvykle relativně malý. Tyto závěry potvrzují jak zkušenosti z běžné klinické praxe, stejně tak jako z velkých specializovaných center. Integrace psychologické léčby do primární péče dosud přesvědčivě neprokázala svou užitečnost. V současné době se hodnotí především poměr efektivita/náklady při využití psychologické intervence ke snížení počtu relapsů v léčbě chronické bolesti. Také léčba chronických bolestí hlavy pomocí psychologických postupů se stala znovu diskutovaným tématem.

Důkazy o účinnosti psychologické intervence jsou značně nekonzistentní a vliv na zdravotní stav pacienta kolísá od "výrazného zlepšení" až po "nulový efekt". Výjimečného úspěchu při odbourání nepříjemných příznaků dosáhla hypnoterapie u dětí a adolescentů s recidivující gastrointestinální bolestí a tato účinnost byla navíc hodnocena v rámci studie s vysokými metodologickými kvalitami. Dvě poměrně nové studie se také pokusily identifikovat regulační a zprostředkující mechanismy, které se podílely na výsledcích psychologické léčby fibromyalgie a onemocnění temporomandibulárního kloubu.

Shrnutí

Autoři uvedeného review závěrem konstatují, že postupy psychologické intervence potvrdily svůj význam při dosažení příznivých výsledků v léčbě chronické bolesti zad, chronických bolestí hlavy, fibromyalgie, onemocnění temporomandibulárního kloubu a gastrointestinálních bolestí u dětí.

(vek)

Zdroj: www.lecba-bolesti.cz


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci