Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Vliv užívání kokainu na výsledky léčby opiátové závislosti u pacientů léčených buprenorfinem/naloxonem

Vliv užívání kokainu na výsledky léčby opiátové závislosti u pacientů léčených buprenorfinem/naloxonem Je již dobře známo, že užívání kokainu u pacientů léčených metadonem bývá spojeno s horšími výsledky léčby. Avšak souvislost mezi užíváním kokainu a terapií buprenorfinem v kombinaci s naloxonem nebyla dosud zcela objasněna. Právě proto se tato problematika stala předmětem studie vědců z Yale University School of Medicine v Connecticutu.

Autoři se ve své studii pokusili objasnit, nakolik užívání kokainu (a to jak na začátku, tak i v průběhu léčby) ovlivňuje úspěšné dokončení léčby a nakolik souvisí s výsledky toxikologického vyšetření moči. Do této 24týdenní studie s primární terapií buprenorfinem/naloxonem bylo zařazeno celkem 162 pacientů.

Pacienti s negativními nálezy metabolitů kokainu v moči v době zahájení studie byli srovnáváni s těmi, u kterých bylo naopak toxikologické vyšetření moči na přítomnost metabolitů kokainu pozitivní. Pacienti s negativní toxikologií setrvali v terapii déle (18,3 vs. 15,8 týdne, p = 0,04), vyšší procento těchto pacientů kompletní 24týdenní léčbu zdárně ukončilo (50 % vs. 33 %, p = 0,04) a vyšší procento vykazovalo také negativní nálezy opioidů v moči (47 % vs. 34 %, p = 0,02).

Stejně tak byli srovnáváni pacienti s negativními nálezy metabolitů kokainu v moči v průběhu studie s těmi, u kterých byla toxikologie moči pozitivní. Rovněž v této skupině setrvali pacienti s negativní toxikologií ve studii déle (19,0 vs. 16,5 týdne, p = 0,003), vyšší procento jich také 24týdenní léčbu úspěšně dokončilo (60 % vs. 30 %, p < 0,001) a vykazovalo negativní nález opioidů v moči (60 % vs. 30 %, p < 0,001).

Závěrem lze shrnout, že užívání kokainu jak v začátku, tak i v průběhu léčby je u pacientů léčených buprenorfinem/naloxonem spojeno s horšími terapeutickými výsledky, a proto je velice důležité se na obě tyto skupiny cíleně zaměřit.

(mik)

Zdroj: Am J Addict 2009;19:53–58.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba