Nespavost | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Nespavost pro odborníky - novinky

Agonisté melatoninu pomáhají lidem s transientní insomnií

Agonisté melatoninu pomáhají lidem s transientní insomnií Pracovníci na směny, zaměstnanci letišť, turisté a především cestující sportovci se mohou začít radovat. Podle studie, kterou provedl doktor Shanta Rajaratnam se svým týmem, pomáhají analoga melatoninu, konkrétně tasimelteon, upravit po spánkovém posunu znovu cirkadiánní rytmy k normálu, a odstranit tak nespavost.

Poruchy cirkadiánních rytmů způsobují nespavost

Poruchy cirkadiánních rytmů jsou běžnou příčinou nespavosti u milionů pacientů. Tyto poruchy lze odstranit podáváním jak melatoninu, tak i jeho analogů. Jedním z nejznámějších melatoninových analogů je i tasimelteon, agonista MT1/MT2 receptorů.

Studie harvardských vědců navazovala na jejich předchozí výzkumy a byla navržena jako dvojitě slepá, placebem kontrolovaná se dvěma paralelně zkoumanými skupinami účastníků. Do druhé ze tří fází studie bylo zařazeno celkem 39 zdravých dobrovolníků ze dvou různých míst Spojených států. Bylo jim náhodně podáváno různé množství tasimelteonu (10, 20, 50 nebo 100 mg) nebo placeba a byl sledován jejich stav po sedm nocí. Tři noci sloužily jako referenční vstupní hodnoty (baseline), další tři byly pozměněny pětihodinovým posunem začátku spánku bez léčby a poslední byla obdobná, ale s léčbou. Měřena byla plazmatická hladina melatoninu.

V další fázi vědci pokus zopakovali s daleko vyšším počtem účastníků. Těmto 441 pacientům trpícím insomnií byl opět podáván tasimelteon nebo placebo, a to vždy 30 minut před ulehnutím. Výsledky byly následující.

Tasimelteon pomáhá

Jak bylo prokázáno v obou fázích studie, podávání tasimelteonu výrazně redukovalo dobu před usnutím u spánkově deprimovaných pacientů a zásadně zkvalitňovalo jejich spánek. Navíc bylo zjištěno, že tento posun zvýšených hladin melatoninu do časných ranních hodin byl závislý na podané dávce přípravku. Četnost výskytu nežádoucích účinků u tasimelteonu i u placeba byla podobná.

Tasimelteon pomáhá lépe usnout a vyvolat kvalitnější spánek po předchozí spánkové deprivaci nebo při poruchách cirkadiánního rytmu. Může tedy mít terapeutický potenciál pro léčbu přechodné nespavosti a také tam, kde běžná hypnotika nejsou tak úspěšná.

(kam)

Pozn. red: Tasimelteon u nás ani v Evropě není dostupný, jediným dostupným agonistou je v ČR samotný melatonin, a to jako lék v tabletě s prodlouženým uvolňováním.

Zdroj: Rajaratnam SM, et al. Melatonin agonist tasimelteon (VEC-162) for transient insomnia after sleep-time shift: two randomised controlled multicentre trials. Lancet 2009(Feb 7);373(9662):482–491.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci