Nespavost | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Nespavost pro odborníky - novinky

Dýchání u spánkových poruch a mortalita

Dýchání u spánkových poruch a mortalita Poruchy dýchání u poruch spánku jsou velmi úzce spjaty s dalšími onemocněními, jako jsou například hypertenze a další kardiovaskulární nemoci. Američtí vědci z Baltimorské univerzity Johna Hopkinse porovnávali ve své studii následky poruch dýchání ve spánku v souvislosti s hypoxemií a případnou mortalitou. Svou studii pak publikovali v odborném periodiku PLoS medicine.

Jak studie probíhala

Vědci do prospektivní studie zapojili celkem 6 441 kardiálně zdravých pacientů obou pohlaví, všichni byli starší 40 let. Zkoumali, zda má špatné dýchání ve spánku vliv na případnou úmrtnost, a to z jakýchkoliv příčin. Neuspořádané dýchání ve spánku bylo hodnoceno pomocí apnoického-hypopnoického indexu (AHI) na domácích polysomnografech. Pro výpočet rizika pak byly použity regresní modely analýzy přežití a proporcionálních rizik, samozřejmě po úpravě pro věk, pohlaví, rasu, BMI, počet vykouřených cigaret a prodělaná onemocnění. Průměrná doba sledování byla 8,2 roku, přičemž během této doby 1 047 pacientů zemřelo.

Co studie přinesla

Ve srovnání s těmi pacienty, kteří poruchami dýchání ve spánku netrpěli (měli méně než 5 apnoických pauz za hodinu), měli pacienti s mírnou (5–15 pauz), střední (15–30 pauz) a těžkou poruchou (více než 30 pauz za hodinu) daleko větší riziko úmrtí. Stratifikovaná analýza dle pohlaví a věku pak ukázala, že větší riziko smrti mají mužští pacienti ve věku 40 až 70 let (hazard ratio: 2,09; 95% CI: 1,31–3,33). Míra intermitentní, na spánku závislé hypoxemie nebyla spojena s žádnou z příčin úmrtí. Naproti tomu mortalita související s onemocněním koronárních cév a závislá na poruchách spánkového dýchání prokázána byla.

Co z toho tedy plyne?

Ze studie lze vyvodit následující závěry. Poruchy dýchání ve spánku jsou spojeny se všemi druhy mortality. Největší riziko úmrtí pak nesou muži ve věku 40 až 60 let, kteří trpí velmi těžkou poruchou dýchání – nad 30 apnoických pauz za hodinu.

(kam)

Zdroj: Punjabi N. M. et al.: Sleep-disordered breathing and mortality: a prospective cohort study, PLoS Med. 2009 Aug; 6 (8): e1000132. Epub 2009 Aug 18.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba