Nespavost | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Nespavost pro odborníky - novinky

Melatonin s prodlouženým účinkem v léčbě insomnie

Melatonin s prodlouženým účinkem v léčbě insomnie Preparát Circadin je prvním agonistou melatoninového receptoru a rovněž prvním melatoninovým produktem schváleným pro klinické použití v Evropské unii. Objektem zájmu se v poslední době stává zejména proto, že jde o preparát s prodlouženým účinkem (melatonin PR, prolonged-release). Výrazným způsobem zvyšuje kvalitu spánku a psychickou výkonnost během následujícího dne. Ukazuje se, že právě kvalita spánku má větší vliv na fyzické, psychické i kognitivní fungování během dne než délka (kvantita) spánku.

Melatonin PR

Circadin se používá výhradně k léčbě nespavosti u starších pacientů. Je dostupný v perorální formě v dávce 2 mg. Celková doba kúry je 3 týdny. Užívá se 1–2 hodiny před plánovaným usnutím. Plazmatická hladina dosahuje vrcholu za 2 hodiny po podání a v průběhu noci napodobuje křivku přirozené sekrece melatoninu..

Analýza mnoha studií hovoří jasně

Při hodnocení účinnosti melatoninu PR byly ve studiích kromě objektivního měření EEG použity následující subjektivní dotazníky a testy:

  • LSEQ (Leeds Sleep Evaluation Questionnaire),
  • TEA (Test of Everyday Attention),
  • PSQI (the Pittsburgh Sleep Quality Index).

Objektivní důkaz účinnosti Melatoninu PR v dávce 2 mg poskytuje dvojitě slepá placebem kontrolovaná studie, které se zúčastnilo 40 pacientů s nespavostí ve věku 55 let a více. Melatonin PR zkrátil dobu potřebnou k usnutí přibližně o 50 % oproti kontrolní skupině s placebem, konkrétně v průměru o 9 minut. Navíc významně zvýšil psychomotorický výkon během dne.

Dvě randomizované kontrolované studie prokázaly účinek Melatoninu PR 2 mg subjektivně při použití dotazníku kvality spánku. Bylo do nich zahrnuto 170 a 354 pacientů s insomnií, opět ve věku 55 let a více. Melatonin PR podle nich významně zvýšil kvalitu spánku a ranní bdělost oproti kontrolní skupině s placebem. V první studii pocítili pacienti 47% zlepšení s Melatoninem PR proti 27% zlepšení s placebem. Ve druhé studii došlo ke zlepšení ve 26 % případů proti 15 % v kontrolní skupině s placebem. Pacienti udávali i významné zlepšení indexu kvality života.

Další výhodné vlastnosti melatoninu

Melatonin PR vítězí oproti klasickým benzodiazepinovým hypnotikům (BZD) nebo z-lékům (zolpidem, zopiklon) na více frontách, protože:

  • prokázal výbornou toleranci pacienty, výskyt nežádoucích účinků byl dokonce nižší než ve skupině s placebem;
  • melatonin PR neovlivňuje paměť, psychomotorické tempo nebo schopnost řídit vozidlo;
  • nezpůsobuje syndrom z vysazení neboli rebound fenomén (znovuvzplanutí nespavosti);
  • kromě potencování účinků BZD a non-BZD (z-léků) neprokázal žádné klinicky významné lékové interakce při souběžném užívání s jinými léčivy.

(ercp)

Zdroj: Prolonged-release melatonin for the treatment of insomnia: targeting quality of sleep and morning alertness. Aging Health (2008) 4 (1), 11–21.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Křečové žíly