Nespavost | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Nespavost pro odborníky - novinky

Parasomnie může předcházet neurodegenerativním onemocněním

Parasomnie může předcházet neurodegenerativním onemocněním Parasomnie RBD (REM behaviour disorder) je charakterizována ztrátou normální atonie svalů v průběhu REM spánku. Za atonii příčně pruhovaných svalů (a za to, že sny nejsou doprovázeny odpovídajícím chováním) je zodpovědné pontinní centrum v blízkosti locus coeruleus. Pokud je toto centrum vyřazeno, může dojít k nebezpečnému chování během spánku, objevují se pocity, jako by se sny skutečně odehrávaly, a spánkové chování narušuje kontinuitu spánku.

Při RBD parasomnii je inaktivované centrum příčinou excesivní aktivity příčně pruhovaných svalů – tito pacienti kolem sebe v REM fázi spánku kopou, divoce gestikulují, vykřikují nebo brečí podle toho, jaké sny se jim právě zdají. U více než 50 % jedinců s RBD parasomnií je navíc možné očekávat, že se v průběhu několika let rozvine neurodegenerativní onemocnění.

Podle nejnovější studie Dr. Postuma z McGill University Health Centre a Dr. Montplaisira z Université de Montréal se u 52,4 % pacientů s RBD parasomnií objeví Parkinsonova nemoc nebo demence v průběhu dvanácti let od stanovení prvotní diagnózy. Výsledky studie byly publikovány v prosincovém vydání časopisu Neurology.

Podle studie mají pacienti s parasomnií riziko, že se u nich neurodegenerativní onemocnění rozvine, po pěti letech od diagnózy zvýšeno na 17,7 %, po deseti letech na 40,6 % a po dvanácti letech až na 52,4 %. Tyto výsledky odhalují úzké propojení mezi parasomnií a neurodegenerativními onemocněními a naznačují, že parasomnie může být předzvěstí nastupujícího neurodegenerativního onemocnění.

Lékaři by sledování těchto pacientů měli věnovat zvýšenou pozornost. Jejich pozorování by mohlo pomoci definovat časná stadia Parkinsonovy nebo Alzheimerovy nemoci nebo demence s přítomností Lewyho tělísek. V současnosti bývá obtížné diagnostikovat tato onemocnění včas, dříve než dosáhnou klinicky manifestního stadia. Lékaři totiž postrádají informace o časných známkách nastupujícího neurodegenerativního onemocnění. Přestože existuje účinná léčba parasomnie RBD, tato terapie neumožňuje pozdržet nástup neurodegenerativních onemocnění.

(hak)

Zdroje: Postuma, Gagnon, Vendette, Fantini, Massicotte-Marquez, Montplaisir: Quantifying the risk of neurodegenerative disease in idiopathic REM sleep behavior disorder. Neurology 2009.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Klíšťová encefalitida a očkování