Nespavost | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Nespavost pro odborníky - novinky

Plánovaná fototerapie při léčbě insomnie u starších dospělých

Plánovaná fototerapie při léčbě insomnie u starších dospělých Specialisté z Kliniky psychiatrie a behaviorálních věd Standfordské univerzity v Kalifornii publikovali v lednu 2009 studii týkající se léčby světlem u pacientů, kteří trpí primární insomnií. Cílem studie bylo ověřit, zda přesně naplánovaná fototerapie o různé světelné intenzitě v rozdílné denní době pomůže zlepšit spánek ve vymezené skupině starších pacientů. Léčba jasným světlem se již osvědčila svým pozitivním účinkem při sezonní únavě. Metaanalýza studií zjistila, že efektivita se rovná účinku antidepresivní medikace (Golden et al: American Journal of Psychiatry 2005. April; 162(4):656-62.).

V předkládané jednoduše zaslepené, placebem kontrolované studii s randomizovanou paralelní skupinou byly srovnávány dvě úrovně léčby – hladiny světelné expozice načasované ve dvě různé denní doby. Sledování trvalo celkově dvanáct týdnů a zúčastnilo se jej třicet šest žen a patnáct mužů ve věkovém rozmezí 63,6 ±7,1 let, kteří se setkali s primární insomnií.

Účastníci studie absolvovali dvanáctitýdenní program spánkové hygieny, při kterém byli vystaveni expozici světelnému záření o dvou různých intenzitách. V prvním případě se jednalo o 4000 luxů a v druhém o výrazně nižší intenzitu – cca 65 luxů. Fototerapie se vždy konala v pravidelných intervalech 45 minut ráno nebo večer. Ve skupině byly sledovány ukazatele subjektivní (záznamy o spánku, dotazníky) a objektivní (měřené pomocí metod aktigrafie či polysomnografie) sledující změny spánku po ranní a večerní expozici světlu.

Výsledky přinesly zjištění, že změny vedoucí k subjektivnímu vnímání lepšího spánku nebyly významně rozdílné od těch, které byly pozorovány při expozici světlu o nižší intenzitě. Stejného závěru bylo dosaženo při objektivním měření spánku po fototerapii mezi jasným a přitlumeným světlem, kde nebyly zjevné odchylky ve změně spánku. Plánované světelné expozice byly schopny předvídatelně posunout cirkadiánní fáze, ale nesouvisely se změnami v subjektivním a objektivním spánkovém měření. Vliv využívání světla v různé denní době poskytl více energie ráno, zároveň ale světlo nemělo účinek na kvalitu spánku.

Z celkového závěru studie zabývající se léčbou nespavosti pomocí plánované fototerapie vyplývá, že až na jedno jediné subjektivní měření pravidelné expozice světlu o vyšší intenzitě nebyly nalezeny rozdíly v případě, kdy bylo využito světla o nižší intenzitě. Výsledkem tohoto výzkumu je tedy závěr, že fototerapie neměla pozitivní účinek v léčbě primární insomnie u starších dospělých osob.

(pnem)

Zdroj: J Am Geriatr Soc 2009(Mar);57(3):441–452.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Rakovina a její léčba