Nespavost | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Nespavost pro odborníky - novinky

Poruchy dýchání ve spánku bývají často spojeny s arytmií

Poruchy dýchání ve spánku bývají často spojeny s arytmií

Poruchy dýchání ve spánku často sužují pacienty s komorovými arytmiemi. Ukazují to výsledky srovnávací studie publikované v březnovém vydání časopisu American Journal of Cardiology, kterou provedli japonští vědci z univerzity v Tsukubě.

Vědci sledovali vztah mezi výskytem dechových poruch ve spánku a dvou typů komorové arytmie – komorové tachykardie a předčasných komorových stahů – přičemž funkce levé komory byla v normě. Do studie bylo zařazeno celkem třicet pět pacientů ve věku 57,4 +/–13,8 roku, 63 % účastníků studie byli muži.

Všichni pacienti měli jednu ze sledovaných arytmií a byli indikováni k farmakologické terapii, k terapii katetrovou ablací nebo k implantaci kardiostimulátoru. Střední hodnota ejekční frakce LK činila 63,9 % (+/–8 %). Pacienti s ejekční frakcí nižší než 50 % nebyli do studie zařazeni.

Analýza spánku zúčastněných pacientů v 60 procentech případů prokázala poruchu dýchání ve spánku s indexem apnoe/hypopnoe minimálně 5/hod. Střední hodnota indexu apnoe/hypopnoe činila 22,7 +/–17,9/hod. Celkem 34 % pacientů mělo tuto poruchu středně závažnou až závažnou (index apnoe/hypopnoe průměrně 33,6 +/–16,6/hod). U tří pacientů byla prokázána centrální spánková apnoe. U pacientů s poruchou dýchání byl zjištěn také významně vyšší věk a body mass index (62 let +/–12,8 oproti 50,6 +/–12,7, BMI 26,3 +/–4,0 oproti 21,2 +/–2,0 kg/m2).

Autoři studie dále upozornili, že u tří pacientů se komorová arytmie objevovala častěji v noci než ve dne, což může ukazovat na to, že příčina poruchy dýchání ve spánku může teoreticky vést také ke komorovým arytmiím.

(zak)

Zdroj: Am J Cardiol 2008;101:882–886.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Pylový Zpravodaj pro celou ČR