Nespavost | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Nespavost pro odborníky - novinky

Poruchy spánku u diabetiků 2. typu jsou spojeny s kontrolou glykemie

Poruchy spánku u diabetiků 2. typu jsou spojeny s kontrolou glykemie Již starší studie naznačují, že snížená doba spánku nebo jeho zhoršená kvalita mohou zvyšovat riziko vzniku diabetu. Autoři studie uveřejněné nedávno v časopise Acta Diabetologica se zaměřili na kvalitu spánku u pacientů s diabetem 2. typu. Jejich cílem bylo zhodnotit, zda délka a kvalita spánku mohou mít vztah k hladině glykovaného hemoglobinu, a tím také k dlouhodobému stavu kompenzace diabetu 2. typu.

Metoda

Do studie bylo zahrnuto 47 pacientů ve středním věku s diabetem 2. typu, kteří byli léčeni perorálními antidiabetiky a neměli žádné zdravotní komplikace způsobené poruchami spánku. Jako kontrola bylo zařazeno 23 zdravých osob. Kontrolní skupina měla podobné složení, co se týče zastoupení pohlaví, věku, hodnoty body mass indexu, zaměstnání a vzdělání jako skupina pacientů s diabetem 2. typu. Spánková nebo naopak pohybová aktivita byla měřena pomocí aktigrafie během tří po sobě následujících dnů za běžných životních podmínek pacienta.

Výsledky

Zhodnocení naměřených výsledků ukázalo nižší spánkovou aktivitu a nižší efektivitu spánku u osob s diabetem 2. typu. Zároveň byla ve skupině diabetiků zjištěna vyšší fragmentace spánku a doba pohybové aktivity. Koncentrace glykovaného hemoglobinu byla nepřímo úměrná k efektivitě spánku a přímo úměrná k době pohybové aktivity.

Závěr

Výsledky studie naznačují, že diabetes 2. typu je asociován s poruchami spánku – dokonce i při nepřítomnosti dalších komplikací tohoto onemocnění nebo například obezity. Také je velmi pravděpodobný vztah kvality spánku a dlouhodobé kompenzace glukózového metabolismu. Některé další studie navrhují optimalizaci spánkového rytmu u pacientů s diabetem 2. typu jako jeden z nefarmakologických nástrojů ke zlepšení parametrů glukózového metabolismu.

(vek)

Zdroj: Trento M, et al. Sleep abnormalities in type 2 diabetes may be associated with glycemic control. Acta Diabetol 2008 Aug.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta