Nespavost | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Nespavost pro odborníky - novinky

Poruchy spánku u závislostí

Poruchy spánku u závislostí Na celém světě trpí poruchami spánku třetina populace, ne náhodou jsou tedy označovány za epidemii moderní doby. Ve většině evropských zemí vznikl v 70. letech samostatný obor spánková medicína. Tématem následujícího textu je možná lehce opomíjená příčina těchto poruch, a to užívání návykových látek.

V souvislosti s poruchami spánku se zmiňuje kofein, nikotin a další zneužívané drogy (kokain, amfetaminy, metamfetaminy), ale opomíjet by se neměl ani alkohol. Lidé závislí na alkoholu jej často zneužívají k tomu, aby usnuli, což paradoxně vede ke snížení kvality spánku. Důvodem je vyšší frekvence nočního probouzení poté, co pomine relaxační účinek alkoholu.

Vloni byla publikována malá pilotní studie Univerzity v Michiganu, týkající se využití gabapentinu. Gabapentin nejenže zmírňuje insomnii u léčených alkoholiků, ale zároveň jim pomáhá vyhnout se alkoholu mnohem úspěšněji. Tento lék využívaný v terapii epilepsie a chronické bolesti není návykový a není odbouráván v játrech.

Randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná studie zahrnovala pouze 21 léčených alkoholiků trpících nespavostí. Každý dobrovolník strávil 3 noci ve výzkumném centru, dvě během přípravy a třetí zhruba za 3 týdny poté, co začal dostávat gabapentin, respektive placebo. Lék byl užíván v jedné dávce navečer po dobu šesti týdnů.

Všichni pacienti splňovali kritéria závislosti na alkoholu a byli buď ve fázi léčení, nebo již abstinující, a zároveň museli splňovat i kritéria insomnie trvající 6 a více měsíců. Podstoupili také laboratorní vyšetření k vyloučení poruch štítné žlázy či jater.

Ve vztahu k alkoholismu došlo u 30 % pacientů léčených gabapentinem k relapsu, a to ve srovnání s 80 % pacientů ze skupiny užívající placebo. Ve vztahu k nespavosti pacienti popisovali zlepšení v obou skupinách, nejen ve skupině s gabapentinem, přičemž toto zlepšení nebylo detekováno polysomnograficky, ale hodnocením insomnie standardizovanými dotazníky. Šest týdnů po vysazení gabapentinu však podle autorů pacienti popisují subjektivní zhoršení insomnie dokonce i vůči její závažnosti před léčbou.

Podle provedené studie tedy gabapentin nespavým pacientům s abúzem alkoholu v anamnéze pomáhá nevracet se k jejich závislosti a zlepšuje subjektivně vnímanou insomnii. Fenomén zhoršení insomnie po vysazení léku je však třeba dále prozkoumat.

(pes)

Zdroj: Alcoholism: Clinical and Experimental Research 32(8):1429–1438.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Nemoci srdce