Nespavost | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Nespavost pro odborníky - novinky

Spánková deprivace zhoršuje kolitidu a zpožďuje její hojení

Spánková deprivace zhoršuje kolitidu a zpožďuje její hojení Některé klinické studie ukazují negativní vliv poruch spánku a nedostatku spánku na zánětlivá střevní onemocnění. Ve studii popsané v následujícím textu skupina vědců z Rush University Medical Center v Chicagu a z Northwestern University v Evanstonu na myším modelu zjišťovala, zda existuje vztah mezi spánkovou deprivací a závažností a průběhem střevního zánětu.

Předmětem studie byla jak akutní spánková deprivace (ASD) v podobě 24hodinové pohybové aktivity v mechanickém otočném kole, tak chronická intermitentní spánková deprivace (CISD), kterou vědci nasimulovali jako epizodu akutní spánkové deprivace následovanou opakovanými dočasnými přerušeními spánku v otočném kole trvajícími šest hodin každý druhý den po dobu deseti dní.

K vyvolání kolitidy u myší posloužil 2% roztok natriumdextransulfátu (DSS), jenž byl myším přimícháván do vody v pítku po dobu sedmi dní. Rozvoj kolitidy a její závažnost vědci monitorovali pomocí denního měření poklesu hmotnosti myší a aktivity tkáňové myeloperoxidázy (MPO). Po deseti dnech trvání kolitidy histologicky vyšetřili střevní sliznici a provedli její skórování.

Ani ASD, ani CISD nevedly samy o sobě u myší ke vzniku kolitidy. Naproti tomu, pokud myši měly kolitidu (zde vyvolanou pomocí DSS), ASD zhoršovala zánět střevní sliznice, který se však neodrazil v poklesu hmotnosti. Aktivita MPO však byla u spánkově deprivovaných DSS myší významně vyšší než u DSS myší bez spánkové deprivace. CISD již k poklesu hmotnosti vedla a také došlo ke zhoršení kolitidy po histologické i klinické stránce.

Autoři studie ze zjištěných údajů odvozují, že spánková deprivace může u člověka se zánětlivým onemocněním střev, jako je ulcerózní kolitida a Crohnova choroba, vyvolat relaps onemocnění nebo zhoršení probíhajícího zánětu. Zároveň se nabízí otázka, zda zlepšení spánkového režimu u pacientů se střevními záněty povede ke zlepšení nálezu na střevní sliznici a zlepšení jejich klinického stavu. Na to by měla alespoň částečně odpovědět odpovídající klinická nebo preklinická studie.

(zak)

Zdroj: Sleep Medicine, Vol. 10, Issue 6, p. 597–603 (June 2009)


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Žloutenka a její léčba