Nespavost | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Nespavost pro odborníky - novinky

Účinek podávání melatoninu a zolpidemu na psychomotorické funkce a paměť u starších pacientů

Účinek podávání melatoninu a zolpidemu na psychomotorické funkce a paměť u starších pacientů Melatonin je důležitým regulátorem cirkadiánního rytmu. Podávání melatoninu může být zahájeno v léčbě nespavosti u pacientů starších 55 let. Nespavost se někdy léčí i hypnotiky, například zolpidemem. Ten ale může zhoršovat kognitivní funkce u léčených pacientů. Tým francouzských a izraelských vědců se proto rozhodl prozkoumat, jaké účinky má podání jednotlivých přípravků i jejich kombinace na psychomotorické a kognitivní funkce.

Melatonin, hormon spánku

Melatonin neboli 5-methoxy-N-acetyltryptamin je produkován epifýzou. Vzniká N-acetylací serotoninu (5-hydroxytryptamin) a jeho následnou O-metylací. Jeho sekrece je u pacientů nad 55 let trpících nespavostí zhruba poloviční oproti stejně staré zdravé populaci. Podávání melatoninu s prolongovaným účinkem v podstatě napodobuje endogenní sekreci melatoninu a může tak pomoci pacientům trpícím nespavostí.

Zolpidem je imidazopyridinové hypnotikum, agonista GABA-A receptoru. Tento receptor zprostředkovává změnu kanálu pro chloridové anionty a vyvolává tak specifický sedativní účinek zolpidemu.

"Malá" mezinárodní studie

Do studie bylo přijato celkem 16 pacientů starších 55 let s diagnostikovanou insomnií. Tři čtvrtiny pacientů (12 osob) byli muži. Zkoumány byly účinky perorálního podání 2 mg melatoninu s prolongovaným účinkem (PR-M – prolonged-release melatonin), 10 mg zolpidemu, případně jejich kombinace na psychomotorické funkce, paměť a řidičské dovednosti. Účinky byly srovnávány hodinu a čtyři hodiny po podání a následující den ráno. Celá studie byla provedena jako randomizovaná, dvojitě zaslepená a byla kontrolována pomocí placeba.

Hypnotika zhoršují kognitivní funkce

Ve srovnání s placebem nebyly při podání PR-M jinak ovlivněny kognitivní funkce pacientů. Naproti tomu zolpidem významně zhoršoval kognitivní funkce i paměť po podání, a to jak hodinu po užití dávky, tak i se čtyřhodinovým odstupem. Toto zhoršení bylo daleko výraznější po podání obou léčiv zároveň. Ráno po podání nebyly pozorovány žádné zásadní změny s výjimkou toho, že zolpidem stále zpomaloval vybavování informací z paměti. Při studii nebyly zaznamenány žádné zásadní farmakologické interakce.

Tato studie doplnila předchozí výzkumy, které vykazují zhoršení kognitivních funkcí po podání zolpidemu. Naproti tomu po podání PR-M se žádné takové poruchy nevyskytly.

(kam)

Zdroj: Otmani S, et al. Effects of prolonged-release melatonin, zolpidem, and their combination on psychomotor functions, memory recall, and driving skills in healthy middle aged and elderly volunteers. Hum Psychopharmacol 2008(Dec);23(8):693–705.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Revmatické nemoci