Nespavost | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Nespavost pro odborníky - novinky

Vliv melatoninu na spánek, poruchy chování a přerušení užívání hypnotik u starších lidí: malá randomizovaná, dvojitě zaslepená studie ze Španělska

Vliv melatoninu na spánek, poruchy chování a přerušení užívání hypnotik u starších lidí: malá randomizovaná, dvojitě zaslepená studie ze Španělska Cílem popisované studie bylo zhodnotit účinnost podávání melatoninu na spánek a poruchy chování u starší populace a také vliv užívání melatoninu na přerušení pravidelného užívání hypnotik.

Jednalo se o prospektivní, randomizovanou, dvojitě zaslepenou studii. Účastnilo se jí 22 lidí ve věku přes 65 let (7 mužů a 15 žen) s poruchami spánku v anamnéze. Celkem 14 pacientů předtím užívalo hypnotika. Účastníci studie užívali 2 měsíce melatonin (v dávce 5 mg/den) a 2 měsíce pak placebo. Poruchy spánku byly hodnoceny testem NHSMI (Northside Hospital Sleep Medicine Institute), vyřazujícím sekundární insomnii a hodnotícím kvalitu spánku. Poruchy chování byly hodnoceny dvěma škálami – GDS (Yesavage Geriatric Depression Scale) a GAS (Goldberg Anxiety Scale). U pacientů bylo také hodnoceno přerušení užívání hypnotik.

Užívání melatoninu během dvou měsíců významně zlepšilo skóre kvality spánku, měřené testem NHSMI (1,78 ± 0,4), ve srovnání s výchozí hodnotou (3,72 ± 0,45; p= 0,001) a se skupinou s placebem (3,44 ± 0,56; p = 0,025). Hodnocení deprese (škála GDS) a úzkosti (škála GAS) vykazovalo signifikantní zlepšení po podávání melatoninu (p = 0,043 a p = 0,009). Devět ze čtrnácti uživatelů hypnotik bylo schopno přerušit léčbu hypnotiky během dvou měsíců s melatoninem, ale ne během užívání placeba. Jeden pacient přerušil užívání hypnotik během studie jak s placebem, tak s melatoninem. Čtyři lidé nebyli schopni přerušit užívání hypnotik vůbec.

Výsledek této studie naznačuje, že užívání melatoninu významně zlepšuje spánek a poruchy chování u starší populace a usnadňuje přerušení pravidelného užívání běžných hypnotik.

(jate)

Zdroj: Aging Clin Exp Res. 2009 Feb; 21 (1): 38–42.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Cestovní nemoci