Nespavost | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Nespavost pro odborníky - novinky

Ženy mají lepší spánek než muži

Ženy mají lepší spánek než muži Ženy bez ohledu na věk mají kvalitnější spánek než muži – rychleji usínají a mají delší fáze hlubokého spánku. Mladé ženy ve srovnání s muži pak lépe snášejí i přerušení spánku během noci. To jsou závěry nedávno publikované studie.

Studie publikovaná v časopise Journal of Sleep Research zahrnovala celkem 1 741 zdravých osob obou pohlaví a věku od 20 do 79 let. Autoři pak zkoumali celkovou délku a kvalitu spánku (stejně jako délku jednotlivých spánkových fází) v průběhu čtyř nocí ve speciálně připravených pokojích ve spánkové laboratoři. Tyto noci byly aranžovány záměrně jako klidné, první noc byla ponechána pro adaptaci, při dalších bylo prováděno měření pomocí EEG a dalších metod, jako je například elektrookulogram a elektromyogram.

V nadstavbové studii byla dále sledována kvalita spánku při jeho umělém rušení. Této části studie se zúčastnilo 66 mladých dobrovolníků.

Ženy usínají rychleji

Ve studii bylo zjištěno, že ženy obecně usínaly rychleji než muži napříč věkovými skupinami, v celkové délce spánku však nebyl statisticky významný rozdíl mezi ženami a muži. S pokračujícím věkem osob se délka spánku obecně zkracovala nezávisle na pohlaví.

Menopauza je zásah

Postmenopauzální ženy usínaly o 12 až 14 minut později než referenční skupina a měly zhruba o 2 minuty kratší podíl hlubokého spánku ve srovnání se ženami před menopauzou nebo s postmenopauzálními ženami užívajícími hormonální substituční léčbu.

Ženy jsou zřejmě chráněny prostřednictvím estrogenů

Zjištěné údaje naznačují, že ženy obecně spí lépe (kratší dobu usínají a mají delší období hlubokého spánku) než muži. Je možné, že spánek se zhoršuje v období menopauzy kvůli nedostatku estrogenů, i když tuto hypotézu je ještě třeba ověřit. Jedním z vysvětlení může být to, že na ženy byly v historii (i dnes) kladeny vysoké požadavky během starosti o potomstvo. Ženy jsou zřejmě i lépe vybaveny pro přerušování spánku během noci a případný spánkový deficit.

(mili)

Zdroj: Bixler EO, et al. Women sleep objectively better than men and the sleep of young women is more resilient to external stressors: effects of age and menopause. Journal of Sleep Research 2009;18. Publikováno on-line před tiskem dne 12. 3. 2009. DOI: 10.1111/j.1365-2869.2008.00713.x.


proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Alergie, astma, senná rýma