Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 30 záznamů z celkového počtu 30, zobrazeny 21. - 30.

Předchozí 1  2  [ 3 ]

Úbytek tkáně hippokampu u pacientů s depresí – metaanalýza klinických faktorů
Úbytek tkáně hippokampu u pacientů s depresí – metaanalýza klinických faktorů
Hippokampus je považován za oblast mozku vysoce senzitivní na stres a má významnou úlohu v patogenezi depresivní nemoci (MDD). U pacientů s MDD, která je stresdependentní chorobou, lze prokázat...
Srovnání dlouhodobé a krátkodobé léčby buprenorfinem a naloxonem u mladistvých závislých na opiátech
Srovnání dlouhodobé a krátkodobé léčby buprenorfinem a naloxonem u mladistvých závislých na opiátech
Zejména užívání heroinu, ale i jiných opiátů mezi mladistvými v posledních letech vzrůstá. Obvyklou léčbou je detoxikace a konzultace. Léčba trvá týdny až měsíce, ať už probíhá ambulantně, nebo za ho...
Světlé i tmavé skvrny Rorschachova projekčního testu
Světlé i tmavé skvrny Rorschachova projekčního testu
Rorschachův test inkoustových skvrn je jedním z nejoblíbenějších psychologických projektivních testů. Pacient si prohlédne deset různých inkoustových skvrn a vždy popíše, co na obrázku vidí. Tento...
Francouzská prospektivní observační studie léčby chronické hepatitidy C u uživatelů drog
Francouzská prospektivní observační studie léčby chronické hepatitidy C u uživatelů drog
V posledních letech ve Francii klesá počet uživatelů heroinu. Za podstatný důvod tohoto poklesu je považováno zavedení substituční terapie, která také snížila mortalitu spojenou s užíváním heroinu. V...
Antipsychotika a omega-3 mastné kyseliny v léčbě bipolární poruchy
Antipsychotika a omega-3 mastné kyseliny v léčbě bipolární poruchy
Antipsychotika neboli neuroleptika, původně určená pro léčbu schizofrenie a psychóz, nachází uplatnění také v léčbě bipolární poruchy. Původně se předpokládalo, že neuroleptika 1. generace, mezi něž ...
Detoxikace, nebo substituční léčba?
Detoxikace, nebo substituční léčba?
Obvyklá léčba mladých osob závislých na opioidních látkách se sestává z detoxikace a poradenství. V některých případech však může být užitečná i substituční léčba. Je ale úspěšnější krátkodobá...
Epidemiologie a ekonomický dopad bipolární afektivní poruchy v Evropě
Epidemiologie a ekonomický dopad bipolární afektivní poruchy v Evropě
Bipolární afektivní porucha (dále BP) patří mezi závažná duševní onemocnění a je charakteristická střídáním manických a depresivních epizod. Epidemiologické a ekonomické dopady této nemoci v Evropě...
Retrospektivní hodnocení pacientů, kteří přešli z buprenorfinu na kombinaci buprenorfin–naloxon
Retrospektivní hodnocení pacientů, kteří přešli z buprenorfinu na kombinaci buprenorfin–naloxon
Ve Finsku je buprenofin jedním z nejvíce zneužívaných opiátů. Ve snaze vyřešit tento problém začalo mnoho tamních léčebných zařízení převádět své pacienty z buprenorfinu na kombinaci...
Kognitivně-behaviorální terapie u obsedantně-kompulzivní poruchy
Kognitivně-behaviorální terapie u obsedantně-kompulzivní poruchy
Obsedantně-kompulzivní porucha je chronické duševní onemocnění, které se vyznačuje vtíravými a rekurentními myšlenkami (obsesí), které dotyčnou osobu nutí k iracionálnímu, ritualizovanému chování...
Léčba buprenorfinem a metadonem v těhotenství
Léčba buprenorfinem a metadonem v těhotenství
Pokud je plod in utero exponován drogám, může u novorozence vzniknout neonatální abstinenční syndrom. V této švédské studii proběhlo srovnání vlivu buprenorfinu a metadonu na plod během udržovací...
proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta