Další psychické poruchy | Stránky určené pouze pro odbornou veřejnost

 

Další psychické poruchy pro odborníky - novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 30 záznamů z celkového počtu 30, zobrazeny 11. - 20.

Předchozí 1  [ 2 ]  3 Další

Patří roční období mezi rizikové faktory pro vývoj laktační psychózy?
Patří roční období mezi rizikové faktory pro vývoj laktační psychózy?
Laktační psychóza se objevuje v prvních 6 měsících po porodu u 10–20 % rodiček, ale existuje všeobecný názor, že procento žen s touto problematikou je podstatně vyšší. Psychóza se projevuje poruchami...
Pacienti užívající substituční terapii mají dobré výsledky léčby hepatitidy C
Pacienti užívající substituční terapii mají dobré výsledky léčby hepatitidy C
 Pacienti na substituční léčbě buprenorfinem nebo metadonem mají dobré šance k vyléčení hepatitidy C. Výsledky přednesli francouzští vědci na jedné z konferencí věnovaných léčbě jaterních...
Časné symptomy odlišující bipolární poruchu od ADHD v dětském věku
Časné symptomy odlišující bipolární poruchu od ADHD v dětském věku
V současné době panuje značná nejednotnost týkající se časných projevů bipolárních poruch (BP), které mají začátek v dětském věku. Existuje úsilí o zavedení diagnostického konsenzu, rozlišujícího...
Substituční léčba závislosti a současné zneužívání benzodiazepinů má vliv na paměťové funkce
Substituční léčba závislosti a současné zneužívání benzodiazepinů má vliv na paměťové funkce
Opioidní substituční léčba plní významný úkol v péči o pacienty závislé na opiátech. Byl prokázán efekt této léčby na snížení ilegálního užívání opiátů a kriminality. Současně je substituční terapie...
Léčba refrakterních obsedantně-kompulzivních poruch stimulací subtalamického jádra
Léčba refrakterních obsedantně-kompulzivních poruch stimulací subtalamického jádra
Těžká obsedantně-kompulzivní porucha (OCD) je charakterizována neodbytnými a úzkostnými myšlenkami a opakujícím se ritualizovaným chováním. Patří mezi chronická psychiatrická onemocnění s velmi...
EKG abnormality u pacientů závislých na opiátech
EKG abnormality u pacientů závislých na opiátech
Rakouští a američtí vědci ve společné studii publikované v prosincovém čísle odborného časopisu Addiction uvedli, že u pacientů závislých na opiátech vykazuje EKG značné abnormality. Design studie C...
Riziko preeklampsie u těhotných s diagnostikovanými úzkostnými poruchami před graviditou nebo během ní
Riziko preeklampsie u těhotných s diagnostikovanými úzkostnými poruchami před graviditou nebo během ní
Poruchy nálad a úzkostné stavy jsou častými zatěžujícími psychiatrickými onemocněními, která poměrně často postihují ženy ve fertilním věku. Neexistuje mnoho studií, které by se zabývaly rozsahem...
Ambulantní léčba závislosti na opiátech kombinovaným přípravkem s obsahem buprenorfinu a naloxonu ve formě sublinguálních tablet
Ambulantní léčba závislosti na opiátech kombinovaným přípravkem s obsahem buprenorfinu a naloxonu ve formě sublinguálních tablet
Závislost na opiátech, a to především na heroinu, je problémem nejen v USA, ale stále více i v Evropě. V současné době je k disposici substituce metadonem a levometadyl acetátem. Jejich podávání však...
Schizofrenie a stres – prokázaná souvislost
Schizofrenie a stres – prokázaná souvislost
Roste velký počet důkazů o tom, že mezi stresem a schizofrenií existuje úzká souvislost. Až 46 % pacientů prodělalo 3 měsíce před svým prvním záchvatem schizofrenie stresový zážitek. Pro nemocné...
Buprenorfin, hepatitida C a jaterní funkce u adolescentů a mladých dospělých
Buprenorfin, hepatitida C a jaterní funkce u adolescentů a mladých dospělých
Popisovaná studie se zaměřuje na to, zda u adolescentů a mladých dospělých (15–21 let) s hepatitidou C, kteří jsou zároveň závislí na opiátech, ovlivňuje substituční terapie buprenorfinem jaterní...
proLékaře.cz

Největší informační zdroj pro lékaře na českém internetu. Digitalizovaným obsah archívu časopisů ČLS JEP. Sdílení videí, kazuistik, diskuze, katalog kongresů a další.

Vstoupit na proLékaře.cz
 
 
 
Medicínská databáze U Lékaře
 
Doporučujeme:  Fenylketonurie a PKU dieta